Object structure
Title:

Fauna denna potoku Sąspówka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego ; The bottom fauna of the stream Sąspówka in the Ojców National Park

Creator:

Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1968

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 233

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ojców National Park (Ojców, Poland) ; Sąspówka

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym . Ochr. Przyr. 28: 187-210.
Dratnal E., Szczęsny B. 1965. Benthic fauna of the Dunajec river. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 161-214.
Dudziak J. 1954. Obserwacje nad rozmieszczeniem wypławków krynicznych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Pol. Arch. hydrobiol. 2, 1: 7-30.
Dziędzielewicz J. 1895. Zestawienie zapisków o owadach siatkoskrzydłych w Tatrach podczas pobytu w latach 1891 i 1892. Spraw. Kom. fizjograf. 30.
Kamler E. 1962. La faune des Ephémeres de deux torrents des Tatras. Pol. Arch. Hydrobiol. 10 (23): 15-38.
Kamler E. 1964. Badania nad Plecoptera Tatr. Pol. Arch. Hydrobiol. 12 (25), 1: 145-184.
Kownacka M., Kownacki A. 1965. The bottom fauna of the river Białka and of its Tatra Tributaries the Rybi Potok and Potok Roztoka. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 130-152.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Micherdziński W. 1965. Taksonomia i ekologia Niphargus tatrensis Wrześniowski 1888 (Amphipoda). Taxonomy and Ecology of Niphargus tatrensis Wrześniowski 1888 (Amphipoda). Annales zoolog. 16: 81-134.
Mikulski J. 1936. Jętki (Ephemeroptera). Fauna Słodkowodna Polski 15. PWN, Warszawa.
Poliński W. 1913. Ślimaki Ojcowa. Spraw. Kom. fizjograf. 48.
Pongrácz A. 1919. Beiträge zur Pseudoneuropteren und Neuropterenfauna Polens. [Contributions to thePseudoneuroptera and Neuroptera in the Polish fauna]. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest, 17: 161–177.
Riedel W. 1962. Chruściki (Trichoptera) Tatr. Fragmenta Faunistica 9: 417–438.
Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 32: 171-206.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta zool. cracov. 4, 12: 655-597.
Sowa R. 1961. Fauna denna rzeki Bajerki. Acta hydrobiol. 3, 1: 1-32.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Wojtas F. 1958. Pijawki (Hirudinea) Ojcowa. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, ser. II, Nauki mat.-przyr. 4: 149-158.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 33

Start page:

215

End page:

235

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: