Object structure
Title:

Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki chruścików (Trichoptera) ; New and rare species of caddis-flies (Trichoptera) in the fauna of Poland

Creator:

Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 346

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

chruściki ; Trichoptera

References:

Botoşaneanu L. 1957a. Badania nad chruścikami (Trichoptera) Rumunii. Pol. Pismo Entomol. Wrocław, 26, 25, 383—433, f. 6.
Botoşaneanu L. 1957b. Quelques Trichopteres nouveaux de Roumanie. Tijdschr. voor Entom. 100, 2, p. 179—194. f. 43—44.
Botoşaneanu L. 1962. Analyse zoogeographique de la faune de trichopteres de Roumanie. Arch. Hydrobiol. Stuttgart, 58, 2, 136—161.
Dziędzielewicz J. 1920. Owady siatkoskrzydłe ziem Polski (Insecta neuropte- roidea Poloniae terrarum). Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich Lwów, 4, 1918, 1—4, pp. 16—19, t. 2.
Novak K. 1962. Die Verbreitung der Arten der Gattung Rhyacophila Pict, in Bohmen (Trichoptera). Čas. Čs. Spol. ent. Praha, 59, 3, pp. 250—265.
Racięcka M. 1933. Przyczynek do znajomości chruścików (Trichoptera) ziem Polski. Pol. Pismo Ent., Lwów, 12, 1—4, 17—27.
Racięcka M. 1934. Neue Diagnosen der von J. Dziędzielewicz beschriebenen Trichopterenformen. Konowia, 13, pp. 241—243, t. 2, f. 8.
Riedel W. 1960. Nowe dla Polski gatunki chruścików (Trichoptera). Fragm. Faun. , Warszawa, 8, 21, pp. 315—319.
Riedel W. 1962. Chruściki (Trichoptera) Tatr. Fragm. Faun. Warszawa, 9, 26, 417—438.
Schmid F. 1952. Le groupe de Chaetopteryx Kol. (Limnophilidae, Trichoptera). Rev. Suisse Zool., Geneve, 59, 3, 99—171.
Schmid F. 1956. La sous-famille des Drusinae (Trichoptera, Limnophilidae). Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., Memoires, Deuxieme serie, fasc. 55.
Szczęsny B. 1966. Drusus carpathicus Dziędz. — nowy dla fauny Karpat Zachodnich gatunek chruścika (Trichoptera). Acta Hydrobiologica, 8, 1.
Tomaszewski C. 1965. Chruściki — Trichoptera. Katalog Fauny Polski. XXVIII. PWN, Warszawa, 1—104.
Ulmer G. 1909. Trichoptera. W: Susswasserfauna Deutschlands, 5/6, Jena, pp. 1—326.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

3-4

Start page:

341

End page:

346

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: