Object structure
Title:

Benthic macroinvertebrates in the acidified headstreams of the Vistula River ; Bezkregowce bentosowe źródłowych potoków Wisły w warunkach zakwaszenia

Subtitle:

Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians

Group publication title:

Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians ; Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie)

Creator:

Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 165-166 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Western Carpathian Mountains ; Czarna Wisełka ; Biała Wisełka

References:

Brehm J., Meijering M. P. D. 1982. Zur Säure-Empfindlichkeit ausgewählter Süsswasser-Krebse (Daphnia und Gammarus, Crustacea). Arch. Hydrobiol. 95: 17-27.
Cummins K. W. 1973. Trophic relations in aquatic insects. An. Rev. Entomol. 18: 183-206.
Kownacka M., Kownacki A. 1965. The bottom fauna of the river Białka and of its Tatra Tributaries the Rybi Potok and Potok Roztoka. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 130-152.
Kownacka Μ. 1971. The bottom fauna of the stream Sucha Woda (High Tatra Mts) in the annual cycle. Acta Hydrobiol. 13: 415-438.
Kownacki A. 1977. Biocenosis of a high mountain stream under the influence of tourism. 4. The bottom fauna of the stream Rybi Potok (the High Tatra Mts). Acta Hydrobiol. 19: 293-312.
Kownacki A. 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 8. Benthic invertebrates. Acta Hydrobiol. 24: 375-390.
Maciaszek W., Zwydak M. 1998. Soils in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments. In: S. Wróbel (Ed.). Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians. Studia Naturae 44: 27-51.
Mathias U. 1983. Der Einfluss der Vasauerung auf die Zusammensetzung von Bergbachbiozonosen. Arch. Hydrobiol. Suppl. 65: 407-483.
Mikulski J. 1950. Fauna jętek (Ephemeroptera) źródłowych potoków Wisły. Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego. Nakł. PAU, Kraków, s. 41-164.
Okland J., Okland K. A. 1986. The effects of acid deposition on benthic animals in lakes and streams. Experientia 42: 471-486.
Olszamowski Z. 1995. Zbiornik zaporowy Wisła-Czarne. W: S. Wróbel (Ed.). Zakwaszenie Czarnej Wisełki i eutrofizacja zbiornika zaporowego Wisła-Czarne. Centr. Inf. Nauk., Kraków, s. 23-26.
Punzet J. 1998. The Vistula headwaters. In: S. Wróbel (Ed.). Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians. Studia Naturae 44: 9-17.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Sowa R. 1975. Ecology and biogeography of mayflies Ephemeroptera of running waters in the Polish part of the Carpathians. 1. Distribution and quantitative analysis. Acta Hydrobiol. 17: 223-297.
Szczęsny B. 1986. Caddisflies (Trichoptera) of running waters in the Polish North Carpathians. Acta Zool. Cracov., 29, 501-586.
Szczęsny B. 1987. Ecological characteristics of caddis-flies (Trichoptera) of streams in the Gorce Mts (Southern Poland). Acta Hydrobiol. 29, 429-442.
Szczęsny B. 1989. Wpływ zakwaszenia na zbiorowiska organizmów wodnych. W: S.Wróbel (Ed.). Zanieczyszczenie atmosfery a degradacja wód. Materiały Sympozjum, Kraków, 14-15 listopada 1989, s. 111-121.
Szczęsny B. 1990. Benthic macroinvertebrates in acidified streams of the Świętokrzyski National Park (Central Poland). Acta Hydrobiol. 32: 156-169.
Wróbel S. 1998. Chemical composition of water in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka streams and the Wisła-Czarne dam reservoir. In: S. Wróbel (Ed.). Environmental degradation of the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians. Studia Naturae 44, 81-99.
Wróbel S., Szczęsny B. 1990. Zakwaszenie wód w Polsce i próby ich neutralizacji. W: Z. Kajak (Ed.). Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona i rekultywacja. Cz. II. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, 50: 194-206.
Wróbel S., Wójcik D. 1989. Zakwaszenie wód w Świętokrzyskim Parku Narodowym i w rezerwacie przyrody na Baraniej Górze. W: Zanieczyszczenie atmosfery a degradacja wód (Ed. S. Wróbel). Materiały z Sympozjum, Kraków, 14-15 listopada 1989, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 77-83.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 44

Start page:

145

End page:

170

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: