Object structure
Title:

Chruściki (Trichoptera) rzeki Raby ; Caddis-flies (Trichoptera) of the River Raba

Creator:

Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1975

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 50-51

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

chruściki ; Trichoptera ; Raba

References:

Botoşaneanu L. 1967. Trichoptera. In: J. Illies. Limnofauna Europaea. Stuttgart, G. Fischer Verl., 285-309.
Décamps H. 1967. Écologie des Trichptéres delavallée d'Aure (Hautes-Pyrénées). Ann. Limnol. 3: 399-577.
Dratnal E., Szczęsny B. 1965. Benthic fauna of the Dunajec river. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 11: 161-214.
Illies J., Botosaneanu L. 1963. Problèmes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. Int. Ver. Theor. Angew. Limnol. 12: 1-57.
Racięcka M. 1933. Przyczynek do znajomości chróścików (Trichoptera) ziem Polski. Pol. Pismo Ent., Lwów, 12: 17-27.
Schmitz W. 1957. Die Bergbach-Zoozönosen und ihre Abgrenzung, dargestellt am Beispiel der oberen Fulda. Arch. Hydrobiol. 53: 465-498.
Scott D. 1958. Ecological studies on the Trichoptera of the river Dean, Cheschire. Arch. Hydrobiol. 54: 340-392.
Sowa R., Szczęsny B. 1970. Widelnice (Plecoptera) i chruściki (Trichoptera) Babiej Góry. Ochr. Przyr. 35: 221-268.
Zaćwilichowska K. 1969. Chruściki (Trichoptera) dorzecza Soły - Trichoptera in the basin of the River Soła. Acta Hydrobiol. 11: 285-300.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 17

Issue:

1

Start page:

35

End page:

51

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: