Object structure
Title:

Larwy ochotkowatych zbiornika Goczałkowickiego w 1961 r. ; Die Tendipediden des Staubeckens von Goczałkowice im Jahre 1961

Creator:

Krzyżanek, Edward

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1965

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 380-381

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Zbiornik Goczałkowicki

References:

Bombówna M. 1962. Osadzanie się zawiesin w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Acta Hydrobiol. 4, 2: 69-118.
Grzybowska B. 1957. Sprawozdanie z badań larw ochotkowatych (Tendipedidae) w zbiorniku Goczałkowickim. Sprawozdanie z badań hydrobiologicznych zbiornika Goczałkowice (maszynopis).
Kajak Z. 1961. Bentos profundalny jezior Tajty i Grajewko. Ekologia Polska, Ser. A. 9, 20: 343-353.
Kownacki A. 1963. Fauna denna zbiornika zaporowego w Porąbce na rzece Sole - The bottom fauna of the dam reservoir in Porąbka of the river Soła. Acta Hydrobiol. 5: 159-172.
Kysela A. 1957. Fauna denna zbiornika Goczałkowickiego i występowanie komarów w jego okolicy w r. 1956. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem. Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr.Wód przed Zanieczyszcz., 8: 77-85.
Kysela A. 1958a. Fauna denna zbiornika wodnego w Goczałkowicach i jego zlewni w 1957 r. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem., Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr. Wód przed zanieczyszcz., 19: 21-31.
Kysela A. 1958b.. Kształtowanie się bentosu na Zbiorniku Goczałkowickim w pierwszych latach jego istnienia. Streszczenia referatów IV Zj. Hydrobiologów Pol., Kraków, 40-42.
Lufierov V. P. 1961. O pitanii ličinok Pelopiinae (Diptera, Tendipendidae). Trudy Inst. Biol. Vodochr. 4, 7: 232-245.
Morduchaj-Boltovskij F. D. 1961. Proces formirovania donnoj fauny w Gorkovskom i Kujbyševskom vodochraniliščaach. Trudy Inst. Biol. Vodochr., 4, 7: 49-177.
Romaniszyn W. 1958. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXVIII, XIV, Ochotkowate-Tendipedidae. PWN.
Sowa R. 1959. Fauna unoszona (syrton) rzeki Bajerki. Acta Hydrobiol. 1, 3/4: 197-213.
Sowa R. 1961. Fauna denna rzeki Bajerki. Acta hydrobiol. 3, 1: 1-32.
Zielinka M. 1962. Vztah zoobentosu Moravskych udolnich nadrzi k chemismu vody. Sbornik Vys. Skoly Chem.-Technol. v Praze, 6, 1.
Zięba J. 1962. Fauna dennych zwierząt bezkręgowych w stawach rybnych. Acta Hydrobiol. 5, 2-3: 79-128.
Zaćwilichowska K. 1965. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1958-1959. Acta Hydrobiol. 7, 1: 83-97.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 7

Issue:

4

Start page:

363

End page:

381

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

ger

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: