Object structure
Title:

Kształtowanie się zbiorowisk fauny dennej zbiornika Goczałkowice ; Formation of bottom fauna in the Goczałkowice dam reservoir

Creator:

Krzyżanek, Edward

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 421

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Zbiornik Goczałkowicki

References:

Bombówna M. 1962. Osadzanie się zawiesin w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Acta Hydrobiol. 4, 2: 69-118.
Grzybowska B. 1957. Sprawozdanie z badań larw ochotkowatych (Tendipedidae) w zbiorniku Goczałkowickim. Sprawozdanie z badań hydrobiologicznych zbiornika Goczałkowice (maszynopis).
Joffe C. Formirovanie donnoj fauny vodochranilišč SSSR i opyt klasyfikacii. Izd. Gosud. Nauč. Isled. Inst. Ozier i Rečnego Ryb. Choz. T. L: 341-381.
Krzyżanek E. 1965. Larwy ochotkowatych zbiornika Goczałkowickiego w 1961 roku - Die Tendipediden des Staubeckens von Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 7, 4: 363-381.
Kysela A. 1958. Fauna denna zbiornika wodnego w Goczałkowicach i jego zlewni w 1957 r. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem., Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr. Wód przed zanieczyszcz., 19: 21-31.
Morduchaj-Boltovskij F. D. 1961. Proces formirovania donnoj fauny w Gorkovskom i Kujbyševskom vodochraniliščaach. Trudy Inst. Biol. Vodochr., 4, 7: 49-177.
Pasternak K. 1965. Obserwacje nad przeformowaniem się brzegów zbiornika Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 6, 1: 27-39.
Sowa R. 1961. Fauna denna rzeki Bajerki. Acta hydrobiol. 3, 1: 1-32.
Starmach K. 1957. Badania hydrobiologiczne dorzecza zbiornika, Hydrobiologiczne badania zbiorników zaporowych. Biuletyn Komit. Spr. Górn. Okr. Przem., PAN 8: 31-58.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Arch. Hydrobiol., 4 (17): 9-66.
Zaćwilichowska K. 1965a. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1958-1959. Acta Hydrobiol. 7, 1: 83-97.
Zaćwilichowska K. 1965b. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w 1960 r. Acta Hydrobiol. 7, 2-3.
Zaćwilichowska K. 1965c. Bentos strefy głębinowej Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1959-1960. Acta Hydrobiol. 7, 2-3.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 12

Issue:

4

Start page:

399

End page:

421

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: