Object structure
Title:

Fauna naroślinna stawów karpiowych w Goczałkowicach ; Fauna in vegetation in carp ponds at Goczałkowice

Creator:

Kuflikowski, Tadeusz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 455-456

Type of object:

Journal/Article

References:

Karassowska K., Mikulski J. 1960. Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno. Ekologia Polska - Seria A. Tom 8, 16.
Kownacka M. 1963. Ślimaki (Gastropoda) stawów rybnych w Gołyszu i Landeku. Acta Hydrobiol. 5, 2-3: 173-188.
Krzanowski W., Fiedor E., Kuflikowski T. 1965. Fauna denna kamienisto-prądowych siedlisk dolnych odcinków Białego Dunajca, Rogoźnika i Lepienicy. Zeszyty Nauk. UJ. Prace Zool. 9.
Matlak O. 1963. Obserwacje nad zasiedlaniem strzałki i manny przez fitofilne larwy Tendipendidae. Gosp. Rybna 8: 18.
Matlak O. 1963. Występowanie zwierząt bezkręgowych na roślinach wodnych w stawach rybnych. Acta Hydrobiol. 5, 1: 1-30.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza Górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3-4: 221-283.
Pasternak K. 1968. Zmienność składu chemicznego wody w stawach o różnym usytuowaniu dna względem lokalnego poziomu erozyjnego. Acta Hydrobiol , 10, 4: 525-532.
Sowa R. 1961. Fauna denna rzeki Bajerki. Acta hydrobiol. 3, 1: 1-32.
Starmach K. 1954. Metody badań środowiska stawowego. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN 2: 10-21.
Starmach K. 1954. O potrzebie szczegółowych badań stawów rybnych. Kosmos 2(7): 148-172.
Szumiec J. 1966. Udział pokarmu naturalnego przy żywieniu karpi. Acta Hydrobiol. 8, Suppl. 1, 1-11: 193-253.
Wróbel S. 1964. Próby określenia zapotrzebownia składników pokarmowych w stawach. Acta Hydrobiol. 6, 1: 12-19.
Zaćwilichowska K. 1965. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w 1960 r. Acta Hydrobiol. 7, 2-3: 155-165.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 12

Issue:

4

Start page:

439

End page:

456

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: