Object structure
Title:

The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (southern Poland) from the beginning of their existence ; Formowanie się zgrupowań makrofauny dennej w trzech zbiornikach zaporowych na Śląsku (południowa Polska) od początku ich istnienia

Creator:

Krzyżanek, Edward

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1991

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 301-305

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

dam reservoirs ; Goczałkowice Reservoir ; Wisła-Czarne dam reservoir ; Rybnik dam reservoir

References:

Benson N. G. 1982. Some observations on the ecology and fish management of reservoirs in the United States. Can. Wat. Res. J., 7, 1, 2—25.
Bielańska I. 1973. Fauna denna zbiornika zaporowego „Rybnik” na rzece Rudzie — The bottom fauna of Rybnik Dam Reservoir on the Ruda River. IX Zjazd Hydrobiol. Pol., Poznań, Streszcz. Ref., 68.
Brundin L. 1949. Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistischen Charakterzuge schwedischer oligotropher Seen. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm, 30, 1—914.
Butorin N. V. (Red.): Ivankovkoye vodokhranilishchye i yevo zhizn. Trudy Ak. N. SSSR, 34 (37), 304 pp.
Castagnolo L., Oreschia P. , Renzoni A. 1972. Segnalazione di Cercaria duplicata von Bayer, 1827 in Anodonta cygnea L. del Lago Trasimeno — Cercaria duplicata von Bayer, 1827 in Anodonta cygnea L. of Lake Trasimeno. Riv. Idrobiol., 11, 66—77.
Giziński A., Paliwoda A. 1972. The bottom fauna of the water reservoirs which newly come in to being in the neighbourhood of the Koronowo Dam Reservoir. Acta Univ. Μ. Copernici, Limnol. Papers, 7, 95—108.
Giziński A., Wolnomiejski N. 1966. Fauna denna zbiornika Koronowskiego w pierwszych latach po zalaniu — The bottom fauna of Koronowo Dam Reservoir in its first years after filling. Zesz. Nauk. UMK w Toruniu, Nauki mat.-przyr., 15, Biologia, 9, 117—128.
Giziński A., Wolnomiejski N. 1982. Zoobenthos of Koronowo Dam Reservoir in its 10th and 15th year of existence. Acta Univ. N. Copernici, Limnol. Papers, 13, 35—50.
Głodek J. 1985. Jeziora zaporowe świata — The wolrd's dam lakes. Warszawa, PWN, 176 pp.
Grzybowska B. 1958. Hydrobiologiczne badania zbiorników wodociągowych w roku 1957. Badania bentosu w zbiorniku [Hydrobiological investigations on water supply reservoirs in 1957. Investigations on the benthos in the reservoir], Biul. Kom. do spraw Górnośl. Okr. Przem. PAN, 19, 221—227.
Grzybowska B. 1965. The bottom fauna of the Rożnów Dam Reservoir 21 years after its filling. Korn. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 281—288.
Hruška V. 1973. The changes of benthos in Slapy Reservoir in the years 1960— 1961. Hydrobiol. Stud., 2, 213—247.
Illies J. 1978. Limnofauna Europaea. Stuttgart-New York, G. Fischer Verl., Amsterdam, Swets a, Zeitlinger B.V., 532 pp.
Ioffe Ts. 1961. Formirovanye donnoy fauny vodokhranilishch SSSR i opyt klasifikatsii. Izd. Gos. Nauch. Issl. Inst. Ozyer Ryech. Ryb. Choz., 50, 341—382.
Jankovič Μ. 1972. Die Entwicklung der Boden Fauna in den Gebirgsstaubecken. Verh. inst. Verein. Limnol., 18, 813—817.
Kajak Z. 1961. Bentos profundalny jezior Tajty i Grajewko — The profundal benthos in Tajty and Grajewko lakes. Ekol. pol., A, 9, 20, 343—353.
Kasza H. 1977. Dopływ azotu i fosforu do zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1973—1975 — Inflow of nitrogen and phosphorus to the dam reservoir at Goczałkowice in the years 1973—1975. Acta Hydrobiol., 19, 23—42.
Kasza H. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 2. Characteristics of the catchment area. Ekol. pol., 34, 313—322.
Kasza H. 1986. Hydrochemical characteristics of the Wisła-Czarne dam reservoir (Southern Poland) in the period 1975-1984. Acta Hydrobiol. 28: 293-306.
Kasza H., Winohradnik J. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystems. 7. Hydrochemistry. Ekol. pol., 34, 365—395.
Kownacki A. 1963. The bottom fauna of the dam reservoir in Porąbka of the Sola river. Acta Hydrobiol., 5, 159-172.
Kownacki A., Krzyżanek E. 1980. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 17. General regularities. Ekol. pol., 34, 537— 558.
Krzanowski W. 1971. Zooplankton zbiornika zaporowego na Sole w Tresnej w pierwszym roku jego istnienia — Zooplankton of the dam reservoir on the Soła at Tresna in the first year after its construction. Acta Hydrobiol., 13, 323—333.
Krzanowski W. 1979. Zooplankton of heated water of the Rybnik dam reservoir in 1975—1976. Acta Hydrobiol., 21, 261—278.
Krzanowski W. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 9. Zooplankton. Ekol. pol., 34, 415—428.
Krzanowski W. 1987. Zooplankton of the Wisła-Czarne Dam Reservoir (Southern Poland) in the years 1975—1984. Acta Hydrobiol., 29, 417—427.
Krzyżanek E. 1965. Larwy ochotkowatych zbiornika Goczałkowickiego w 1961 roku — Die Tendipediden des Staubeckens von Goczałkowice im Jahre 1961. Acta Hydrobiol., 7, 363—381.
Krzyżanek E. 1966. Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cellensis) w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach [Occurrence of Anodonta cellensis in the Goczałkowice dam reservoir]. Wszechświat, 11, 279—280.
Krzyżanek E. 1966. Tendipedidae wybranego stanowiska w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach — Tendipediden an einer Untersuchungsstelle im Staubecken von Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 8, 17—24.
Krzyżanek E. 1970. Formation of bottom fauna in the Goczałkowice dam reservoir. Acta Hydrobiol., 12, 399-421.
Krzyżanek E. 1971. Fauna denna zbiornika zaporowego w Tresnej na rzece Sole w 1966 roku — Bottom fauna in the Tresna dam reservoir in 1966. Acta Hydrobiol., 13, 335—342.
Krzyżanek E. 1973. Makrofauna denna zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1965—1969 — Bottom macrofauna in the Goczałkowice dam reservoir in the years 1965—1969. Acta Hydrobiol., 15, 2, 189—196.
Krzyżanek E. 1976. Preliminary investigation on bivalves (Bivalvia) of the dam reservoir at Goczałkowice. Actia Hydrobiol., 18, 61-73.
Krzyżanek E. 1977. Bottom macrofauna of the dam reservoir at Goczałkowice in the years 1970—1975. Acta Hydrobiol. 19, 51—67.
Krzyżanek E. 1979. Bottom macrofauna of the dam reservoir at Rybnik remaining under the influence of hot discharged waters from the hot powerstation. Acta Hydrobiol., 21, 243—259.
Krzyżanek E. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystems. 14. Zoobenthos. Ekol. pol., 34, 491—513.
Krzyżanek E. 1986. Zoobenthos of small rheolimnic Wisła-Czarne dam reservoir (southern Poland) in the period 1975-1984. Acta Hydrobiol. 28: 415-427.
Kubiček F. 1956. K hydrobiologii Bystricke prehrady e Vseitina Notes on the hydrobiology of the Bystricka reservoir near Vsetin. Prirod. Sb., 59—78.
Kuflikowski T. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 10. Macrophytes. Ekol. pol., 34, 429—445.
Kuzin B. S. (Red.): 1972. Rybinskoye vodokhranilithchye i yevo zhizn. Leningrad. Izd. Nauka, 364 pp.
Kysela A. 1952. Fauna denna zbiornika Goczałkowickiego i występowanie komarów w jego okolicy w 1955 r. [The bottom fauna of the Goczałkowice reservoir and the appearance of gnats in its vicinity in 1955]. Biul. Kom. do spraw Górnośl. Okr. Przem. PAN, 8, 79—85.
Kysela A. 1958. Fauna denna zbiornika wodnego w Goczałkowicach i jego zlewni w 1957 r. [The bottom fauna of the Goczałkowice reservoir and its basin in 1957]. Biul. Kom. do spraw Górnośl. Okr. Przem., PAN, 19, 21—31.
Lehmann J. 1971. Die Chironomiden der Fulda (systematische, ökologische und faunistische Untersuchungen). Arch. Hydrobiol., Suppl. 37, 466—555.
Lewandowski K., Stańczykowska A. 1975. The occurrence and role of Bivalves of the family Unionidae in Mikołajskie lake. Ekol. pol., 23, 317— 334.
Lubyanov I. P., Buzokova A. M., Gaydash Yu. K. 1967. Izmyenyeniye v sostavye makro- i mikrozoobentosa Dnyoρrovskovo vodokhranilishcha poslye zaregulovaniya stoka srednevo Dnepra. Gidrobiologichyeskiy Rezhim Dnepra v usloviyakh zaregulirovannovo stoka. Kiev, Nauk. Dumka, 167—176.
Lvova A. A. 1979. Rol Dreissena polymorpha polymorpha (Pall.) v samoochishchenii Uchinkovo vodokhranilishcha. Mollyuski osnovnye rezultaty ikh izuchyeniya. Leningrad, Nauka, 6, 219—220.
Mazur Z. 1972. Badania glebowe dna, obrzeża i zlewni zbiornika w Goczałkowicach. W: Materiały Konf. Naukowo-Techn. Wisła — Pedological investigations of the bottom, border and catchment area of the Goczałkowice reservoir. In: Mat. Sci.-Techn. Conf. Wisła. Katowice, Pol. Zrzesz. Inż. Techn. Sanit., SITPH, 155—163.
Mordukhay-Boltovsky F. D. 1961. Protsess formirovaniya donnoy fauny v Gorkovskom i Kuybyshevskom vodokhranilishchach. Trudy Inst. Biol. Vodokhr., 4, 49—177.
Mordukhay-Boltovsky F. D. 1978. Zoobentos. V: Butorin N. V. (Red.): Ivankovskoye vodokhranilishchye i yevo zhizn. Leningrad, Nauka, 34 (37), 197— 207.
Mordukhay-Boltovsky F. D., Dzyuban N. A., Ekzertsev V. A. 1972. Die Ausbildung der Pflanzen und Tierwelt in den Stauseen der Wolga. Veh. Int. Verein. Limnol., 18, 837—842.
Musatov A. P. 1979. Zoobentos. Gidrobiologichyeskoye osobyennosti vodokhranilishch. V: Voropaev G. V., S. L. Vendrov (Red.): Vodokhranilishcha mira. Moskva, Izd. Nauka, 165—173.
Olszewski P. 1946. Odrębność limnologiczna jeziora Rożnowskiego [Ecological separateness of Lake Rożnów]. Wszechświat, 6, 166—172.
Olszewski P. 1953. Jezioro Rożnowskie jako środowisko życia — Rożnowskie Lake as a life’s environment. Pol. Arch. Hydrobiol., 1, 491—547.
Pająk G. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 8. Phytoplankton. Ekol. pol., 34, 397—413.
Paluch J., Szulicka J., Wróbel W., Bombówna M., Bradecka M., Hojda K., Krzanowski W., Orłowska B., Skalska T. 1975. Limnological characteristics of the cascade of dam reservoirs on the Soła River. Part 1. Aquatic organisms. Pol. Arch. Hydrobiol., 22, 285—299.
Pasternak K. 1962. Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 277—299.
Pasternak K. 1964. Observations on the transformation of banks in the Goczałkowice Reservoir. Acta Hydrobiol., 6, 1, 27—39.
Pasternak K., Kasza H. 1978. Stosunki chemiczne i produkcja pierwotna fitoplanktonu w wodzie podgrzanej zbiornika rybnickiego — Chemical relations and primary production of the phytoplankton in the warmed water of the reservoirs Rybnik. Acta Hydrobiol., 20, 305—322.
Peter T. 1972. Benthic fauna of a tropical man-made lake (Volta Lake, Ghana 1965—1966). Arch. Hydrobiol., 70, 484—533.
Pligin Yu. K. 1979. Rasshiryniye aryeala Dreissena bugensis (Amdr.) Mollyuski, osnovnyye rezultaty ich izuchyeniya. Leningrad, Izd. Nauka, 6, 222— 224.
Popova T., Vyershinin N., Blagovidova L., Syetsko R., Chaykovskaya T. 1972. Biological characteristics of the first reservoirs on the Ob and Yenisey rivers. Verh. Int. Verein. Limnol., 18, 872, 876.
Prat N. 1980. Benthos de los emhalses españoles [Benthos in Spanish reservoirs]. Oecol. Aqat., 4, 3—43.
Romaniszyn W. 1958. Klucze do oznaczania owadów Polski. Muchówki — Diptera, 14a Ochotkowate-Tendipedidae [Keys to the identification of insects in Poland. 28. Flies — Diptera. 14. Milges — Tendipedidae]. Warszawa, PWN, 137 p.
Shilova A. I. 1976. Chironomidy Ryhinskovo vodokhranilishcha. Leningrad, Izd. Nauka, 252 pp.
Skalskaya I. A. 1975. Sostav i raspryedyelyenie zoobentosa Gorkovskovo vodokhranilishcha v rayonye Kostromskoy GRES. Ekologiya organizmov vodokhranilishch — okhladityelyey. Leningrad, Izd. Nauka, 27 (30), 258—271.
Smagowicz K. 1953. Zooplankton in the Porąbka dam reservoir. Acta Hydrobiol., 5, 147—158.
Stańczykowska A. 1983. Małże a eutrofizacja wód — Molluscs and an eutrophication of waters. Wiad. Ekol., 24, 2, 127—129.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi płytkich zbiorników rzecznych — Hydrobiological bases of the water utilization by water works from shallow dam reservoirs. Pol. Arch. Hydrobiol., 4, 9— 66.
Starmach K. (Ed.) 1965. Limnological investigations in the Tatra mountains and Dunajec river basin. XVI Limpnol. Conv. in Polonia, Kraków, PAN, 11, 294 pp.
Starmach K., Zaczyński E. (Eds) 1957. Hydrobiologiczne badania zbiorników wodociągowych [Hydrobiological investigations on the water supply reservoirs]. Biul. Korn, do spraw Górnośl. Okr. Przem. PAN, 8, 222 pp.
Thienemann A. 1954. Chironomus. Leben, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Chironomiden. Die Binnengewässer, 20. Stuttgart, E. Schweizerbart’'sche Verl., 834 pp.
Tsyeyeb Ya. Ya. (Red.) 1964. Kakhovskye vodoymishchye, Kiev. Nauk. Dumka, 304 pp.
Tsyeyeb Ya. Ya., Maystryenko Yu. G. (Red.), 1972. Kievskoe vodokhralishchye. Kiev. Nauk. Dumka, 460 pp.
Wolnomiejski N., Giziński A. 1976. Bottom fauna of the Koronowo Dam Reservoir in its fifth and sixth year of existence. Acta Univ. N. Copernici, Limnol. Papers, 9, 125—137.
Wróbel S. 1975. Some limnological aspects of the dam reservoir at Goczałkowice. Pol. Arch. Hydrobiol., 22, 217—283.
Wundsch H. 1942. Das Neisse Staubecken von Ottmachau O.S. in sejner Entwicklung zum Fischgewässer. Z. Fisch., 40, 339—393.
Wundsch H. 1949. Grundlagen der Fischwirtschaft in den Grosstaubeckem Abhandl. Fisch., Lief., 1, 17—486.
Zaczyński E. (Ed.) 1958. Hydrobiologiczne badania zbiorników wodociągowych w roku 1957 [Hydrobiological investigations on water supply reservoirs in 1957]. Biul. Kom. do spraw Górnośl. Okr. Przem. PAN, 19, 247 pp.
Zaćwilichowska K. 1965. Benthos in the littoral of the Goczałkowice reservoir in 1958—1959. Acta Hydrobiol., 7, 83—97.
Zaćwilichowska K. 1965. Benthos in the littoral of the Goczałkowice reservoir in 1960. Acta Hydrobiol., 7, 155—165.
Zaćwilichowska K. 1965. Benthos in the profundal of the Goczałkowice reservoir in 1959—1960. Acta Hydrobiol., 7, 167—178.
Zelinka Μ. 1962. Vztah zoobentosu moravskych udolnich nadrzi k chemizmu vody [Relations between the zoobenthos of Moravian reservoirs and the water chemistry]. Sbornik Vys. Školy Chem-Technol. v Braze, 6, 293—312.
Zhadin V. I. 1961. Die Wirkung von Stauanlagen auf natürliche Gewässer. Verb. Int. Verein. Limnol., 14, 792—805.
Żurek R. 1980. The effect of suspended materials on the zooplankton. 1. Natural environments. Acta Hydrobiol. 22, 449—471.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 33

Issue:

3/4

Start page:

265

End page:

305

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: