Object structure
Title:

Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis (Caprifoliaceae) koło Torunia ; New locality of Linnaea borealis (Caprifoliaceae) near the city of Toruń

Creator:

Puchałka, Radosław ; Czarnowska, Joanna ; Czarnowski, Grzegorz ; Rutkowski, Lucjan

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 159-160 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Linnaea borealis

References:

Abromeit J., Neuhoff W., Steffen H. 1898–1940. Flora von Ost- und Westpreussen. Vol. 1–6, Kommissionsverlag Gräfe und Unzer, Berlin–Königsberg. BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 12.
Bróż E., Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska Upland (S Poland). W: Mirek Z., Nikiel A. (red.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences: 123–136.
Christenhusz M.J.M. 2013. Twins are not alone: a recircumscription of Linnaea (Caprifoliaceae). Phytotaxa 125 (1): 25–32.
Endler Z., Grzybowski M., Duriasz J. 2003. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 32–35.
Grzywacz A., Pietrzak J. 2012. Obiekty przyrody ożywionej ustanowione w Polsce jako powierzchniowe pomniki przyrody. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 6: 300–317.
Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European Vascular Plants: North of the Tropic of Cancer. Vol. II. Koelz Scientific Books, Königstein.
Izdebski K. 1960. Rzadsze rośliny lasów środkowego Roztocza (nadleśnictwa: Kosobudy, Zwierzyniec, Krasnogród). Fragmenta Floristica et Geobotanica 6 (4): 445–479.
Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiversity: Research and Conservation 5–8: 95–127.
Jakubowska-Gabara J., Kurowski J.K. 2012. Linnaea borealis L. zimoziół północny. W: Olaczek R. (red.). Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 128–129.
Jakubowska-Gabara J., Zielińska K. 2000. Zimoziół północny Linnaea borealis w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (6): 130–132.
Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. W: Kącki Z. (red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Wrocław: 9–65.
Kucharczyk M., Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33–46.
Kurowski J.K. 1978. Zimoziół północny Linnaea borealis w Borach Nadpilickich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 34 (2): 57–60.
Kurowski J K. 2004. Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (4): 5–16.
Kurzac M. 1998. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (5): 73–75.
Markowski R., Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassubica, Monographiae 1: 1–75.
Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mowszowicz J. 1962. Stanowisko zimoziołu północnego koło Rogowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 18 (2): 40–42.
Mowszowicz J. 1963. O występowaniu zimoziołu północnego w Lipcach Reymontowskich w powiecie skierniewickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 19 (1): 41–43.
Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa opolskiego. Nature Journal 36: 5–20.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico, Warszawa: 92–93.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin Dz.U. 2014, poz. 1409.
Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe – Tracheophyta. W: Rutkowski L. (red.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia, suplement 53: 5–20.
Witosławski P. 2004. Stanowisko zastępcze zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Jawora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (2): 105–107.
Wolańska-Kamińska A., Zając I., Ratajczyk N. 2014. Efekty ochrony rzadkich gatunków roślin na przykładzie zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Górki. Sylwan 158 (7): 531–538.
Zając A., Zając. M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.
Zaręba R. 1986. Lokalne migracje zimoziołu północnego Linnaea borealis w nadleśnictwie Rogów i jego ochrona w lasach gospodarczych i w rezerwacie „Górki”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sozologica 3: 193–197.
Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W., Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM Poznań 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9–96.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

157

End page:

160

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: