Object structure
Title:

Ptaki szponiaste Accipitriformes oraz bocian czarny Ciconia nigra w Bieszczadzkim Parku Narodowym w okresie lęgowym 2009–2014 ; Birds of prey Accipitriformes and black stork Ciconia nigra in Bieszczady National Park in the breeding season in 2009-2014

Creator:

Stój, Marian ; Stój, Konrad

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 279 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Bieszczadzki Park Narodowy ; Accipitriformes ; Ciconia nigra

References:

Chyralecki P., Sikora A., Cenian Z. 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.
Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 2000. Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia. Monografie Bieszczadzkie 9: 29–70.
KOO 2011. Wytyczne do opisu siedliska lęgowego orlika krzykliwego. Komitet Ochrony Orłów, Olsztyn.
Król W. 1985. Breeding density of diurnal raptors in the neighbourhood of Susz (Iława Lakeland, Poland) in the years 1977–1979. Acta Ornithologica 21: 95–114.
Postupalsky S. 1974. Raptor reproductive success: Some problems with methods, criteria and terminology. Raptor Research Report 2: 21–31.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. z 2014 r., poz. 1348.
Winnicki T. 2011. Bieszczady. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. RDOŚ, Rzeszów: 42–49.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

241

End page:

320

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: