Object structure
Title:

Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l. w przypałacowym parku w Niedźwiedziu (powiat krakowski) ; Hermit beetle Osmoderma eremita s.l. in the palace park in Niedźwiedź (the district of Krakow)

Creator:

Bilański, Piotr ; Kołodziej, Zbigniew ; Pająk, Marek

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 285 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

hermit beetle ; Osmoderma eremita

References:

Audisio P., Brustel H., Carpaneto G.M., Coletti G., Mancini E., Piattella E., Trizzino M., Dutto M., Antonini G., De Biase A. 2007. Updating the taxonomy and distribution of the European Osmoderma, and strategies for their conservation (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). Fragmenta entomologica 39 (2): 273–290.
Dubois G.F., Gouar P.J., Delettre Y.R., Brustel H., Vernon P. 2010. Sex-biased and body condition dependent dispersal capacity in the endangered saproxylic beetle Osmoderma eremita (Coleoptera: Cetoniidae). Journal of Insect Conservation 14: 679–687.
Dyrektywa 1992. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206.
Hilszczański J., Plewa R., Jaworski T., Mazur W. 2013. Pachnica Osmoderma barnabita Motsch. (Coleoptera: Scarabaeidae) w lasach gospodarczych Polski – stan obecny, przyszłość, ochrona. W: Ząbecki W. (red.). Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków: 61–69.
Kadej M., Ruta R., Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., Żuk K., Kania J., Suchan T. 2007. Nowe dane o występowaniu pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 10: 135–150.
Landvik M., Wahlberg N., Roslin T. 2013. The identity of the Finnish Osmoderma (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) population established by COI sequencing. Entomologica Fennica 24: 147–155.
Nieto A., Alexander K.N.A. 2010. European Red List of Saproxylic Beetles. Publications Office of the European Union, Luxemburg. Oleksa A. 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Scopoli, 1763). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 90–111.
Oleksa A. (red.) 2012. Ochrona pachnicy w Polsce. Propozycja programu działań. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.
Oleksa A., Chybicki I.J., Gawroński R., Svensson G.P., Burczyk J. 2013. Isolation by distance in saproxylic beetles may increase with niche specialization. Journal of Insect Conservation 17: 219–233.
Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra” 7: 101–123.
Oleksa A., Ulrich W., Gawroński R. 2007. Host tree preferences of hermit beetles (Osmoderma eremita Scop., Coleoptera: Scarabaeidae) in a network of rural avenues in Poland. Polish Journal of Ecology 55 (2): 315–323.
Pawłowski J. 1961. Próchnojady blaszkorożne w biocenozie leśnej Polski. Ekologia polska, Ser. A. 9: 355–437.
Ranius T. 2002. Influence of stand size and quality of tree hollows on saproxylic beetles in Sweden. Biological Conservation 103 (1): 85–91.
Ranius T. 2007. Extinction risks in metapopulations of a beetle inhabiting hollow trees predicted from time series. Ecography 30: 716–726.
Ranius T., Aguado L.O., Antonsson K., Audisio P., Ballerio A., Carpaneto G.M., Chobot K., Gjurašin B., Hanssen O., Huijbregts H., Lakatos F., Martin O., Neculiseanu Z., Nikitsky N.B., Pail W., Pirnat A., Rizun V., Ruicănescu A., Stegner J., Süda I., Szwałko P., Tamutis V., Telnov D., Tsinkevich V., Versteirt V., Vignon V., Vögeli M., Zach P. 2005. Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation 28 (1): 1–44.
Ranius T., Hedin J. 2004. The occupancy pattern of a saproxylic beetle, Osmoderma eremita, in a fragmented landscape predicted from a RAMAS metapopulation model. W: Akcakaya H.R., Burgman M., Kindvall O., Ward C.C., Sjogren- Gulve P., Hatfield J.S., McCarthy M.A. (red.). Species conservation and management: case studies. Oxford University Press, New York: 162–170.
Schaffrath U. 2003. Zu Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung von Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeoidea, Cetoniidae, Trichiinae), Teil 1. Philippia 10: 157–248.
Szwałko P. 2004. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Pachnica dębowa. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, AR Poznań: 103–104.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

280

End page:

286

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: