Object structure
Title:

Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra na Pogórzu Zachodniosudeckim ; Site of the fire salamander Salamandra salamandra in the Western Sudetes Foothills (SW Poland)

Creator:

Najbar, Anna ; Najbar, Bartłomiej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 303 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

fire salamander ; Salamandra salamandra

References:

Bogatynia – turystyka, geografia, położenie miasta, środowisko naturalne [http://www.bogatynia.dwr.pl/geografia.html]; dostęp: 27.04.2015 r.
Budzik K.A., Budzik K.M. 2013. Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra w północnej części Pogórza Rożnowskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (6): 538–542.
Dietrich N. 1999. Jahreszyklus der Feuersalamander Salamandra salamandra des Neißetales Landkreis Löbau-Zittau. Elaphe 7 (2): 62–65.
Głowaciński Z., Zakrzewski M. 2003. Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). Atlas płazów i gadów Polski. Status – Rozmieszczenie – Ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa–Kraków: 27–29.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część II, płazy. PWN, Warszawa.
Nowak K. 2010. Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra (L.) przy północnej granicy zasięgu koło Rzeszowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 49–52.
Ogrodowczyk A., Ogielska M., Kierzkowski P., Maślak R. 2010. Występowanie salamandry plamistej Salamandra s. salamandra Linnaeus, 1758 na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13: 179–192.
Paluch A., Profus P. 2004. Status i rozmieszczenie salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linneus, 1758) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem populacji gatunku w Górach Bardzkich (Sudety Środkowe). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (3): 49–77.
Teufert S. 1997. Zur aktuellen Situation des Feuersalamanders (Salamandra salamandra L.) im Landschaftsschutzgebiet „Neißetal und Klosterwald“ nördlich von Zittau (Regierungsbezirk Dresden). Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik, NABU Landesverband Sachsen e. V. 4: 65–66.
Thiesmeier B. 2004. Der Feuersalamander. Laurenti- Verlag, Bielefeld.
Zakrzewski M. 2007. Salamandra plamista. Rozmieszczenie, biologia i zagrożenia. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

4

Start page:

300

End page:

303

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: