Object structure
Title:

Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie) ; New record of Spongipellis delectans in the Osetno reserve in the Beech Forest (Puszcza Bukowa, Western Pomerania)

Creator:

Karasiński, Dariusz ; Domian, Grażyna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 226-227 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Spongipellis delectans ; Osetno ; Puszcza Bukowa

References:

Bernicchia A. 2005. Polyporaceae s.l. Fungi Europaei 10: 1–808. Edizioni Candusso, Alassio.
Celiński F. 1993. Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe Puszczy Bukowej – projektowanego Szczecińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (6): 7–24.
Celiński F., Denisiuk Z. 1993. W sprawie utworzenia parku narodowego w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (1): 5–22.
Czubiński Z. 1951. O racjonalną sieć rezerwatów przyrody Pomorza. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 7 (11–12): 13–40.
Dahlberg A., Mueller G.M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4: 147–162.
Denisiuk Z. 1993. Od Redakcji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (6): 5–6.
Domański S. 1974. Mała flora grzybów. Tom 1. Basidomycetes (Podstawczaki), Aphyllophorales (Bezblaszkowe) Część 1. Bondarzewiaceae (Bondarcewowate), Fistulinaceae (Ozorkowate), Ganodermataceae (Lakownicowate), Polyporaceae (Żagwiowate). PWN, Warszawa–Kraków.
Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A. 1967. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewiowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae). W: Kochman J., Skirgiełło A. (red.). Grzyby (Mycota) 3. Podstawczaki (Basidiomycetes), bezblaszkowe (Aphyllophorales). PWN, Warszawa.
Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A. 1973. Fungi. Polyporaceae II (pileate), Mucronoporaceae II (pileate), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae. Foreign Scientific Publications Department of the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw.
Domian G., Ziarnek K., Jurzyk S., Dzięgielewska M., Łyczek M., Ignaszak K., Kędra K. 2007. Dokumentacja podstawowa projektowanego rezerwatu przyrody „Osetno” według stanu na dzień 30 lipca 2007 roku. Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry, Gryfino (manuskrypt).
Domian G., Ziarnek K., Jurzyk S., Dzięgielewska M., Łyczek M., Ignaszak K., Karasiński D., Kędra K. 2008. Aneks do Dokumentacji podstawowej projektowanego rezerwatu przyrody „Osetno” według stanu na dzień 15 sierpnia 2008 roku. Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry, Gryfino (manuskrypt).
Domian G., Ziarnek M., Ziarnek K. 2010. Rezerwaty przyrody. W: Domian G., Ziarnek K. (red.). Księga Puszczy Bukowej. Tom I: Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin: 367–388.
Gawroński A., Gawrońska A. 2011. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Osetno” na okres 1.01.2012–31.12.2031 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (manuskrypt).
Gilbertson R.L., Ryvarden L. 1987. North American Polypores. 2. Megasporoporia-Wrightoporia. Fungiflora, Oslo.
Jasnowski M., Friedrich S. 1979. Znaczenie i zadania Puszczy Bukowej koło Szczecina a potrzeby jej ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 35 (1): 15–27.
Kujawa A. 2005. „Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16 (3–4): 17–52.
Kupiec M., Pieńkowski P. 2010. Rzeźba terenu. W: Domian G., Ziarnek K. (red.). Księga Puszczy Bukowej. Tom I: Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin: 15–19.
Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa.
MycoBank 2015. Mycobank Database. Fungal Databases, Nomenclature & Species Banks [http://www.mycobank.org]; dostęp: 29.09.2015 r.
Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz od oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.
Orłoś H. 1960. Badania nad funkcją ekologiczną grzybów z rodziny Polyporaceae w różnych typach lasu Białowieskiego Parku Narodowego. Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 193: 3–100.
Orłoś H. 1961. Badania ekologiczne nad mikoflorą niektórych typów lasu w Białowieskim Parku Narodowym. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 229: 57–106.
Pajewski Z. 2010. Wielofunkcyjna gospodarka leśna. W: Domian G., Ziarnek K. (red.). Księga Puszczy Bukowej. Tom I: Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin: 289–300.
Patouillard N. 1887. Les Hyménomycètes d’Europe. Paul Klincksieck, Paris.
Piątek M., Seta D., Szczepkowski A. 2004. Notes on Polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. Acta Mycologica 39 (1): 25–32.
Plan 2007. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gryfino na lata 2007–2016. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Gorzowie Wlkp. (manuskrypt).
Rozporządzenie 2008. Rozporządzenie nr 44/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Osetno”. Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 96 (2008), poz. 2075.
Ryvarden L. 1991. Genera of Polypores. Nomenclature and taxonomy. Synopsis Fungorum 5: 1–363. Fungiflora, Oslo.
Ryvarden L., Gilbertson R. L. 1994. European Polypores. 2. Meripilus-Tyromyces. Synopsis Fungorum 7: 389–743. Fungiflora, Oslo.
Ryvarden L., Melo I. 2014. Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum 31: 1–455. Fungiflora, Oslo.
Stachak A. 1993a. Wartości przyrodnicze Puszczy Bukowej wskazujące na potrzebę uznania jej za park narodowy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (6): 25–32.
Stachak A. 1993b. Znaczenie projektowanego Szczecińskiego Parku Narodowego dla nauki, dydaktyki i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (6): 33–44.
Tomšovský M. 2011. Delimination of an almost forgotten species Spongipellis litschaueri (Polyporales, Basidiomycota) and its taxonomic position within the genus. Mycological Progress 11 (2): 415–424.
Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. W: Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 53–70.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

72

Issue:

3

Start page:

219

End page:

227

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: