Object structure
Title:

Utwory eoceńskie strefy Siar płaszczowiny magurskiej na terenie rezerwatu krajobrazowego Zamczysko nad Rabą (polskie Karpaty zewnętrzne) ; Eocene deposits of the Siary Zone in the Magura Nappe in the Zamczysko nad Rabą (Polish Outer Carpathians)

Creator:

Waśkowska, Anna ; Cieszkowski, Marek

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 106-107 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geology ; inanimate nature conservation ; Zamczysko nad Rabą - rezerwat

References:

Bąk K. 2004. Deep-water agglutinated foraminiferal changes across the Cretaceous/Tertiary and Pale-ocene/Eocene transitions in the deep flyschen-vironment; eastern Outer Carpathians (Bieszczady Mts, Poland). W: Bubík M., Kaminski M.A. (red.). Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzy-bowski Foundation Special Publication 8: 1–56.
Boué A. 1833. Coupe d’oeil d’ensemble sur les Carpa-thes le Marmarosh, la Transylwanie. Bulletin de la Société de France 4: 72–79.
Burtan J. 1993. Budowa geologiczna Ziemi Myślenickiej. W: German K. (red.). Monografia Ziemi Myślenickiej. Universitas: 11–36.
Burtan J., Szymakowska F. 1964. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Osielec. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Cieszkowski M., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A., Chrustek M. 2006. Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka–Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe).Geologia–Kwartalnik AGH 32: 155–201.
Cieszkowski M., Waśkowska A., Kaminski M.A. 2011. Deep-water agglutinated foraminifera in Paleogene hemipelagic sediments of the Magura Basin in the Sucha Beskidzka area – variegated shales of the Łabowa Shale Formation. W: Bąk M., Kaminski M.A., Waśkowska A. (red.). Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation, Special Publication 17: 53–63.
Cieszkowski M., Waśkowska-Oliwa A. 2001. Skawce Sandstone Member – a new formal lithostratigraphic subdivision of the Łabowa Shale Formation in the Siary Subunit of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). Biulletin of Polish Academy of Sciences 49: 138–149.
Geroch S., Nowak W. 1984. Proposal of zonation for the late Tithonian–late Eocene, based upon arenaceous Foraminifera from the Outer Carpathians, Poland. W: Oertli H.J. (red.). Benthos’83, Proceedings of 2nd International Symposium on Benthic Foraminifera (Pau). Elf Aquitaine, Pau: 225–239.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody „Zamczysko nad Rabą” w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochrona Przyrody 51: 55–70.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Mszaki rezerwatu przyrody „Zamczysko nad Rabą” w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochrona Przyrody 51: 71–80.
Jones R.W., Charnock M.A. 1984. “Morphogroups” of agglutinated Foraminifera, their life positions and feeding habits and potential applicability in (paleo)ecological studies. Revue de Paléobiologie 4: 311–320.
Kaminski M.A., Gradstein F.M. 2005. Atlas of Paleo-gene Cosmopolitan Deep-water Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation, Special Publication 10:1– 547.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Miśkiewicz K., Stadnik R., Waśkowska A., Cieszkowski M. 2010. Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic). W: Rajchel J. (red.). Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki AGH 1920–2010, Wydawnictwa AGH: 99–106.
Olszewska B. 1997. Foraminiferal biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: A record of basin geohistory. Annales Socetatis Geologorum Poloniae 67: 325–337.
Waśkowska A., Cieszkowski M. 2014. Biostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Socetatis Geologorum Poloniae 84: 51–70.
Wójcik A., Rączkowski W. 1994. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski, 1: 50 000, arkusz Osielec. Państwowy Instytut Geologiczny.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

96

End page:

107

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: