Object structure
Title:

Szata roślinna rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim Cz. III. Rośliny górskie w rezerwacie Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim ; The vegetation of the Radunia river gorge nature reserve in the Cashubian Lake District Part III. Montane species of the Radunia river gorge nature reserve

Subtitle:

Rośliny górskie w rezerwacie Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim ; Montane species of the Radunia river gorge nature reserve

Creator:

Markowski, Ryszard ; Chojnacki, Włodzimierz

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1982

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 49-50 ; ISBN 83-01-03484-X ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Cashubian Lakeland ; Radunia river gorge

References:

Buliński M. 1977. Jar Reknicy na Pojezierzu Kaszubskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 33, 5—6: 114—121.
Buliński M. 1979. Wybrane zagadnienia florystyczne doliny rzeki Reknicy na Pojezierzu Kaszubskim (Some aspects of the flora of the Reknica river valley in the Kashubian Lake District). Zesz. nauk. UG, ser. Biol. 1: 15—27.
Chojnacki W. 1979. Roślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego (Vegetation of cliff-slopes along the Kashubian Coast). Acta biol. ged. 4: 5—40.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza (Geobotanical problems in Pomerania). Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 2, 4: 439—658.
Hadač E., Slavik B., Richterova H. 1967. The Distribution of Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. in Czechoslovakia. Preslia 39, 4: 375—391.
Hegi G. 1926. Umbelliferae. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 5, 2: 926—1537. J. F. Lehmanns Verlag, München.
Koczwara M. I960. Umbelliferae. Flora Polska 9. Państw. Wydawn. Nauk. Kraków.
Krawiec F., Urbański J. 1935. Mapa pomników i zabytków przyrody pow. kartuskiego (A situation plan of the monuments and of relics of Nature in the Kartuzy — district). Wyd. Okręg. Kom. Ochr. Przyr. na Wlkp. i Pom. 5: 11—27.
Schultze S. S. 1880. Bericht über die im Jahre 1879 in Juni, August und September und im Jahre 1880 im Juni im Kreis Karthaus fortgesetzte botanische Excursion. Ber. d. Westpr. Bot.- -Zool. Vereins 1880: 56—57.
Szafer W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 69 (Ser. III, 29) dz. B, 3: 1—112.
Szafer W. 1972. Zasięgi geograficzne drzew oraz ważniejszych krzewów i krzewinek w Polsce. W: Szata roślinna Polski. Oprac. zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Środoń A. 1970. Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. w czwartorzędzie Polski (Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. in the Quaternary of Poland). Fragm. flor. et geobot. 16, 1 : 13—17.
Urbański J. 1930. Wycieczka w dolinę Raduni (The excursion to the valley of Radunia). Wyd. Okręg. Kom. Ochr. Przyr. na Wlkp. i Pom. 2: 26—32.
Wangerin W. 1919. Die montanen Elemente in der Flora des nordostdeutschen Flachlandes. Schrift. Naturf. Ges. Danzig N. F. 15, 1: 13—85.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 44

Start page:

43

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: