Object structure
Title:

The localities of Langermannia gigantea in the Central Poland

Creator:

Żelazna-Wieczorek, Joanna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 79 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Langermannia gigantea

References:

Beneke E. S. 1963. Calvatia, calvacin and cancer. Mycologia 55: 257-270.
Dzięczkowski A. 1964. Chrońmy purchawkę olbrzymią. Przyr. Pol. 12:10.
Flisińska Z. 1985. Stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 41, 6: 55-56.
Grobelny S., Ptaszyk J. 1983. Stanowisko gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w okolicy Obrzycka. Chrońmy przyr. ojcz. 39, 3: 64-69.
Gumińska B. 1961. Purchawka olbrzymia - największy grzyb na świecie. Chrońmy przyr. ojcz. 17, 5: 16-18.
Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa.
Kołowski H. 1980. Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Warcinie w województwie słupskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 36, 5: 52–54.
Kreisel H. 1990 (1991). Increasing frequency of some nitrophilous macromycetes in the German Democratic Republic. In: Conservation of Fungi and other Cryptogams in Europe (eds. Jansen E. J. and Ławrynowicz M.). ŁTN, Science Tracks 18: 63-67.
Ławrynowicz M. 1981. Ochrona gatunkowa grzybów. Przyr. Pol. 10: 26-27.
Mieńko W. 1983. Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Strzebielinku Lęborskim w województwie gdańskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 1–2: 62–63.
Skirgiełło A. 1970. Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. III. Acta Mycol. 6, 1: 116-117.
Wołk K. 1990. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Puszczy Boreckiej, w Dobie kolo Giżycka i w Toruńskim. Wszechświat 4–5 (91): 74–75.
Zabawski J. 1991. Stanowiska. purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 4: 72–75.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

50

Issue:

5

Start page:

77

End page:

79

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: