Object structure
Title:

Pierwsze obserwacje rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

Creator:

Krupa, Adam

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 110 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rybitwa białowąsa ; Chlidonias hybridus ; Nadwarciański Park Krajobrazowy

References:

Busse P. (red.) 1991. Mały słownik zoologiczny. Ptaki. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Komisja Faunistyczna 1996. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1995. Raport nr 12, Not. Orn. 37, 3-4: 301-317.
Komisja Faunistyczna 1997. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1996. Raport nr 13. Not. Orn. 38, 4: 291-311.
Kuźniak S., Lewandowski M., Lorek G. 1996. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce - elementy biologii rozrodu. Przegl. Przyr. 1: 73-78.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

55

Issue:

6

Start page:

109

End page:

110

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: