Object structure
Title:

Habitats Directive: species of the European conservation interest in Poland

Creator:

Makomaska-Juchiewicz, Małgorzata ; Perzanowska, Joanna ; Zając, Katarzyna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 58-60 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Habitats Directive

References:

Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995. Oficyna Wyd. Turpress, Toruń.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 57-74.
Council Directive 79∣409∣EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds. Luxembourg.
Council Directive 92∣43∣EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Brussels.
Denisiuk Z. (red.) 1990. Ochrona rezerwatowa w Polsce - stan aktualny i kierunki rozwoju. Studia Naturae A, 35.
Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., 2000. Ocena stanu zagrożenia wybranych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Raport, maszynopis, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
Heese T., Witkowski A. 1996. Ochrona rzadkich i zagrożonych ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy. Zoologica Polon. 41, suppl.: 5-6.
Hilton-Taylor C. (compiler) 2000. 2000 IUCN red list of threatened species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Kucharczyk M., Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochr. Przyr. 52: 33—46.
Łabędzki A., Buczyński P., Tończyk G. 1999. Zagrożenia i ochrona ważek (Odonata) w Polsce. W: Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce - u progu integracji z Unią Europejską”. Kraków, 23-24 IX 1999 (red. Bucholz L., Nowacki J.). Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 21-23.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1992. Contemporary threat to the vascular flora of the Polish Carpathians (S. Poland). Veröff. Geobot. Inst. Stiftung Rübel, Zurich 107: 151-162.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa, Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Polish Bot. Stud., Guidebook ser. 15, W. Szafer Inst. of Bot. PAS, Kraków.
Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohralik V., Zima J. 1999. The atlas of European mammals. T & A. D. Poyser Natural History, London.
Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z). Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 79-85.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An annotated list of Polish mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. et Geobot. 24, 1: 93-145.
Parusel J. B. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Centr. Dziedzictwa Przyr. Górnego Śląska, Raporty, Opinie: 1: 8-42.
Pawłowski J., Witkowski Z. J. 2000. Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów i zaleceń Unii Europejskiej. Wiad. Entomol. 18, supl. 2: 15-26.
Razowski J. (red.) 1991. Wykaz zwierząt Polski. Krak. Wyd. Zool., Kraków.
Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Hesse T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski, Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 4: 5-19.
Zając A., Zając M. (red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Prac. Chorol. Komput., Inst. Bot. UJ, Kraków.
Zalewska J. 1999. The genus Najas (Najadaceae) in Poland: remarks on taxonomy, ecology, distribution and conservation. Fragm. Flor. et Geobot. 44, 2: 401-422.
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska czerwona księga roślin. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 87-98.
Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych wymierających i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (red. Żukowski W., Jackowiak B.). Prace Zakł. Takson. Roślin UAM 3: 1-141.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

57

Issue:

2

Start page:

5

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: