Object structure
Title:

Nowe stanowisko ostnicy Jana Stipa joannis Čelak. s.s. na Ponidziu

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) ; Perzanowska, Joanna

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 99 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ostnica Jana ; Stipa joannis ; Niecka Nidziańska ; Ponidzie

References:

Ceynowa-Giełdon M. 1976. Ostnice sekcji "Pennatae" w Polsce. Rozprawy UMK, Toruń.
Ceynowa-Giełdon M. 1993. Stipa joannis. Čelak. - ostnica Jana. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.). Inst. Bot. PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Dziubałtowski S. 1925. Les associations steppiques sur le plateau de la Petite Pologne et leurs successions. Acta Soc. Bot. Polon. III, 2.
Górska-Zajączkowska M., Jańczyk J., Węglarski K. 1989. Ostnica Jana (Stipa joannis Čel.) rzadki i zagrożony gatunek flory Polski. Wiad. Bot. 33, 3. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 6: 95-110.
Medwecka-Kornaś A. 1959. Roślinność rezerwatu "Skorocice" koło Buska. Ochr. Przyr. 26: 172-260.
Pełka A. 1995. Ostra Góra na Garpie Pińczowskim - teren zasługujący na ochronę. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 5: 47-52.
Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. R. Friedländer u. Sohn, Berlin: 81-208.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

95

End page:

99

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: