Object structure
Title:

Primula farinosa population in the Beskid Sądecki Mountains

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 72 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Primula farinosa ; Beskid Sądecki

References:

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Prochazká F. 1999. Červená kniha ohorozených a vzácnych druhov rastlin a żivočichov SR a ČR. Vol. 5, Vyššie rastliny. Príroda a. s., Bratislava.
Dostál J. 1989. Nová květena ČSSR. Academia, Praha.
Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European vascular plants. Koeltz Scientific Books, Konigstein.
Ingelög T., Andersson R., Tjernberg M. (eds) 1993. Red data book of the Baltic region. Part 1. Swedish Threatened Species Unit, Uppsala.
IUCN Red List Categories 1994. IUCN Species Survival Commission, Gland.
Kaźmierczakowa R. 1993. Primula farinosa L. - pierwiosnka omączona. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN i Inst. Ochr. Przyr., PAN, Kraków.
Kućmierz J. 1971. Urocystis primulicola P. Magnus w Polsce. Acta Mycol. 7: 27-30.
Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Dz. U. nr 25, 1983, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. nr 41, z dnia 18.04.1995, Warszawa.
Zaboklicka L. 1964. Nowe stanowisko pierwiosnki omączonej (Primula farinosa L.) w Polsce. Fragm. Flor. et Geobot. 10, 4: 473—83.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

4

Start page:

69

End page:

72

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: