Object structure
Title:

Świat zwierzęcy Ojcowskiego Parku Narodowego ; Ssaki

Group publication title:

Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego

Creator:

Rzebik-Kowalska, Barbara

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

25 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 261-262

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Ojcowski Park Narodowy

References:

Bigaj J. 1963. Szczątki Canidae z plejstocenu Polski. Fol. quatern. 13: 1—8.
Bobek B. 1969. Survival, turnover and production of small rodents in a beech forest. Acta theriol. 14: 191—210.
Bocheński Z., Kowalski K., Młynarski Μ., Szymczakowski W. 1968. Przemiany fauny w holocenie Polski. Fol. quatern. 29: 59—70.
Chmielewski W., Kowalski K., Madeyska-Niklewska T., Sych L. 1967. Wyniki badań osadów Jaskini Koziarni w Sąspowie, pow. Olkusz Fol. quatern. 26: 1—69.
Grodziński W., Bobek B., Drożdż A., Górecki A. 1970. Energy flow through small rodent populations in a beech forest. In: Petrusewicz K., Ryszkowski L. (edts.): Energy flow through small mammal populations. Warszawa.
Harmata W., Wojtusiak J. 1963. Podkowiec duży, Rhinolophus ferrum-equinum Schreber (Chiroptera), nowym ssakiem dla fauny Polski. Przegl. Zool. 2: 154—157.
Kowalski K. 1951. Nocek orzęsiony Myotis emarginatus Geoffroy (Chiroptera, Vespertilionidae) — nowy ssak dla fauny Polski. Fragm. faun. Mus. zool. pol. 6: 165—167.
Kowalski K. 1953. Materiały do rozmieszczenia i ekologii nietoperzy jaskiniowych w Polsce. Fragm. faun. Mus. zool. pol. 6: 541—567.
Kowalski K. 1961. Plejstoceńskie gryzonie Jaskini Nietoperzowej w Polsce. Fol. quatern. 5: 1—22.
Kowalski K. 1971. Szczątki ssaków młodszego plejstocenu z jaskiń Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego: 53—61. Częstochowa.
Kowalski K., Kozłowski J. K., Krysowska-Iwaszkiewicz Μ., Pawlikowa B., Wiktor A. 1967. Badania osadów schronisk podskalnych w Żytniej Skale (Bębło, pow. Kraków). Fol. quatern. 25: 1—48.
Kowalski K., Kozłowski J. K., Krysowska Μ., Wiktor A. 1965. Badania osadów Schroniska w Puchaczej Skale w Prądniku Czajowskim, pow. Olkusz. Fol. quatern. 20: 1—44.
Kowalski K., Krzanowski A., Wojtusiak R. J. 1957. Sprawozdanie z akcji obrączkowania nietoperzy w Polsce w latach 1939—1953. Acta theriol. 5: 109—158.
Migula P., Grodziński W., Jasiński A., Musiałek B. 1970. Vole and mouse plagues in South-Eastern Poland in the years 1945—1967. Acta theriol. 15: 233—252.
Ossowski G. 1885. Jaskinie okolic Ojcowa pod względem paleontologicznym. Pam. AU, Wydz. mat.-przyr. 11: 1—60.
Römer F. 1883. Die Knochenhöhlen von Ojców in Polen. Palaeontographica (odbitka). 1—41, 13 tb.
Rzebik-Kowalska B. 1972. Badania nad pokarmem ssaków drapieżnych w Polsce. Acta zool. crac. 17: 416—504.
Taczanowski W. 1854. Wiadomości o ptakach i nietoperzach znajdujących się w dolinie Ojcowskiej. Bibl. warsz. 3: 145—152.
Waga A. S. 1855. Sprawozdanie z podroży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Bibl. warsz. 2 (58): 142—172, 355—379.
Waga A. S. 1857. Sprawozdanie z podroży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa, cz. III. Bibl. warsz. N. ser. 2: 160—227.
Wojtusiak K. 1953. Szczątki lwa jaskiniowego (Felis spelaea Goldf.) w jaskini Wierzchowskiej Górnej. Acta geol. pol. 3: 573—592.
Zawisza J. 1873. Niedźwiedź jaskiniowy z Jaskini Łokietkowej w Ojcowie. Wiad. arch. 1: 1—7.
Zawisza J. 1878. La caverne de Mammouth en Pologne. Mem. de la Soc. d’Anthτop. de Paris. 1: 439—447.
Zawisza J. 1882. Poszukiwania w Jaskini Mamuta w 1877 i 1878. Wiad. arch. 4: 1—30.
Zawisza J. 1882. Ostatnie poszukiwania w Jaskini Mamuta. Wiad. arch. 4.: 167—175.

Relation:

Studia Naturae Ser. B

Volume:

Nr 28B

Start page:

245

End page:

262

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 4, II 282/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: