Object structure
Title:

Ciekawsze gatunki glonów znalezionych w stawach w Gołyszu ; More interesting species of algae found in the ponds at Gołysz

Creator:

Krzeczkowska-Wołoszyn, Łucja

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 124-126

Type of object:

Journal/Article

References:

Behre K. 1961. Die Algenbesiedlung der Unterweser unter Berücksichtigung ihrer Zuflüsse. Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven, 7, 2, 71—238.
Bucka H. Plankton niektórych stawów w Gołyszu w 1962 roku. (maszynopis)
Bucka H. 1966. Plankton Communities in the Complex of Experimental Fishery Farms Ochaby. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Czosnowski J. 1948. Materiały do flory wiciowców Polski. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol., 11, 4, 1—40.
Dreżepolski R. 1922. Eugleniny wolnożyjące ze zbioru glonów podlaskich i litewskich dr J. Grochmalickiego. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, 7—8, (1921—1922), 1—17.
Dreżepolski R. 1925. Przyczynek do znajomości polskich Euglenin — Supplément à la connaissance des Euglèniens de la Pologne. Kosmos, 50, 173—250.
Ettl H. 1960. Die Algenflora des Schönhengstes und seiner Umgebung. I. Nova Hedwigia, 2, 509—546.
Fott B. 1948. Taxonomical Studies on Chlorococcales II. Studia Bot. Čechoslovaca, 9, 1, 6—17.
Fott B., Komarek J. 1960. Das Phytoplankton der Teiche im Teschner Schlesien. Preslia, 32, 2, 113—141.
Grönblad R. 1960. Contribution to the knowledge of the freshwater algae of Italy. Comment. Biol., 22, 1—85.
Hortobagyi T. 1962. Algen aus den Fischteichen von Buzsak IV., Nova Hedwigia, 4, 1 + 2, 21—53.
Huber-Pestalozzi G. 1.955. Das Phytoplankton des Süsswassers. Die Binnengewässer. Schweizerbart. Stuttgart, 16, 4, 1—606.
Kadłubowska J. 1961. Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy. Łódzkie Tow. Nauk. Wydz. III, 71, 1—162.
Korschikov (Korsikov) O. A. 1953. Pidklas protokokovi (Protococcineae). Viznačnik prisnovodnich vodorostej Ukrainskoi RSR, 5, Akad. Nauk Ukr. RSR, Kiiv.
Krieger W. 1937. Die Desmidiaceen, in Rabenhorsts Kryptogamenflora, 13, Abt. 1, T. 1, 1—712, 1939. Abt. 2, 1—117.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1964. Rzadkie gatunki glonów w planktonie stawów przesadkowych — Rare species of algae from the fish pond plankton. Acta Hydrobiol., 6, 4, 313—315.
Kyselowa K. 1964. Kilka interesujących gatunków glonów ze stawów — Some interesting species of algae from ponds. Acta Hydrobiol. 6, 4, 309—312.
Kyselowa K. 1965. Kilka gatunków Trachelomonas ze stawów południowej Polski — Some Trachelomonas species from ponds in south of Poland. Acta Hydrobiol., 7, 1, 53—58.
Popova T. G. 1955. Euglenovye vodorosli. Opred. presnov. vodoroslej. 7, Sov. Nauka, Moskva.
Prescott G. W. 1951. Algae of the western Great Lakes Area. Cranbrook Inst. of Sci. 1—660.
Prescott G. W. 1955. Algae of the Panama Canal and its Tributaries. I. Flagellated Organisms. The Ohio Journal of Sci. 55, 2, 99—121.
Růžička J. 1955. Zajimave Krasivky (Desmidiales) Horni Oravy. Biologia. 10, 590—604.
Růžička J. 1956. Poznamky k systematice desmidiacei. I—IV. Preslia. 27, 253—271.
Rybniček K. 1960. Mesotaeniales a Desmidiales Moravskoslezskych Beskyd. I. Prace Brn. Zakl. Českosl. Akad. Ved, 32, 125—156.
Safanova T. A. 1963. Novye interesnye formy roda Trachelomonas Ehr. iz Tomskoj oblasti. Bot. Mat. Izd. AN SSSR, 16, 27—31.
Siemińska J. 1965. Algae from Mission Wells Pond, Montana. Trans. Amer. Microsc. Soc., 84 (1), 98—126.
Skuja H. 1956. Taxonomische und biologische Studien über das Phytoplankton schwedischer Binnengewässer. Nova Acta Reg, Soc. Sci. Uppsal. A.B.L. Norblad. Uppsala, 16, 3, 1—404.
Sosnowska J. 1956. Zielenice w planktonie stawów rybnych gospodarstwa dośw. PAN w Landeku — A survey of green algae in phytoplankton at the Experimental Fish Farm of the Polish Academy of Sciences in Landek. Acta Soc. Bot. Pol., 25, 203—244.
Starmach K. 1939. Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy — Untersuchungen über das Seston der oberen Wisla und Biała Przemsza. Spraw. Kom. Fizjogr. Pol. Akad. Um., (1938), 73, 1—145.
Svirenko D. O. 1939. Eugleninae. Viznačnik prisnovodnich vodorostei URSR. 2. Izd. Akad. Nauk URSR, Kiiv.
Wasylik K. 1961. Glony torfowisk wysokich Kotliny Nowotarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem desmidii — The Algae, Especially the Desmids, of the Raised Peat-Bogs in the Nowy Targ Basin, Polish Western Carpathians. Fragm. flor. et geobot., 7, 1, 215—288.
Wasylik K. 1962. Przeźroczyste otoczki na komórkach desmidii — Transparent envelopes on desmid cells. Acta Hydrobiol., 4 (1), 59—68.
Weik K. L., Mohlenbroock R. H. 1963. Notes on the Algal Flora of Illinois. II. The Genus Trachelomonas Ehrenberg of the Pine Hills, Union CountyIllinois. Transactions American Microscopical Society. 82, 4, 381—390.
West G. S. et W. 1904—1923. A. Monograph of the british Desmidiaceae 1—5. London, Roy. Soc.
Willen T. 1963. Notes on Swedish plankton algae. Nova Hedwigia. 6, 1 + 2, 39—56.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

Suppl. 1

Start page:

111

End page:

126

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: