Object structure
Title:

A steppe reserve proposed at Kulin on the Vistula

Creator:

Gostyńska, Maria

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1959

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 18-19

Type of object:

Journal/Article

References:

Dziubałtowski S. 1934. Kilka uwag o występowaniu i pochodzeniu roślinności stepowej nad Wisłą. Rocznik Nauk Rolniczych i Leśnych Vol. 33 s. 409. Poznań.
Gostyńska M. (rkps 1954). Reliktowa roślinność zboczy Kulina pod Włocławkiem.
Hohendorf E. 1952. Klimat Kujaw i przyległej części pradoliny Wisły w świetle potrzeb rolnictwa. Postępy Wiedzy Rolniczej 4, 1: 30-54.
Kobendza R., Szymkiewicz D. 1918. Spis roślin Szpetala Dolnego. Pamiętnik Fizjograficzny T. 25.
Kobendza R. 1937. Roślinność bliższych i dalszych okolic Włocławka. Ziemia. Nr 1.
Kołodziejczyk J. (b.r.) Krajobrazy roślinne nad Wisłą. Monografia Wisły. Z. 7.
Kozłowska A. 1925. Zmienność kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU LIX.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochr. Przyr. 20: 133-236.
Preuss H. 1912. Die pontischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet. Beiträge zur Naturdenkmalpflege Bd. 2.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

15 nowa seria

Issue:

1

Start page:

14

End page:

19

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: