Object structure
Title:

Kilka interesujących gatunków glonów ze stawów ; Some interesting species of algae from ponds

Creator:

Kyselowa, Krystyna

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1964

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 311-312

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Algae

References:

Fott B. 1948. Taxonomical studies on Chlorococcales II. Studia Bot. Čechoslovaca 9, 1, 6—17.
Fott B., Komárek J. 1960. Das Phytoplankton der Teiche im Teschner Schlesien. Preslia 32, 2: 113-141.
Gazdowa C. 1964. Plankton wybranych stawów rybnych dorzecza górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zielenic. Rozprawa doktorska (maszynopis).
Heynig H. 1962. Zur Kenntnis des Planktons mitteldeutscher Gewässer. 2. Mitteilung. Nowa Hedwigia, 4, 3 + 4, 375-387.
Hortobágyi T. 1962. Algen aus den Fischteichen von Buzsák IV. Nova Hedwigia, 4, 1 + 2, 21-53.
Korschikov (Koršikov) O. A. 1953. Pidklas protokokovi (Protococcineae). Viznačnik prisnovodnich vodorostej Ukrainskoi RSR, 5, Kiiv, Akad. Nauk Ukr. RSR.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1964. New and rare species of algae in plankton of nursery ponds. Acta Hydrobiol. 6, 4.
Willén T. 1963. Notes on Swedish plankton algae. Nova Hedwigia. 6, 1/2: 39-56.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 6

Issue:

4

Start page:

309

End page:

312

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: