Object structure
Title:

Plankton stawów zasilanych ściekami cukrowniczymi ; The plankton of ponds enriched with wastes from beet sugar factories

Creator:

Kyselowa, Krystyna

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 85-87

Type of object:

Journal/Article

References:

Arora H. C. 1966. Rotifers as indicators of trophic nature of environments. Hydrobiol., 27, 146—159.
Bożko L., Kalisz L., Suchecka T. 1966. Stawy biologiczne jako trzeci stopień oczyszczania ścieków. Gaz, Woda, Techn. Sanit. 40, 201—202.
Bucka H., Kyselowa K. 1967. Plankton wybranych stawów karpiowych w Gołyszu i Landeku — The plankton of selected carp ponds at Gołysz and Landek. Acta Hydrobiol., 9, 339-380.
Bucka H., Krzeczkowska-Wołoszyn Ł., Kyselowa K. 1968. Niektóre glony w planktonie stawów Gołysza i Landeka — Some planktonie algae in the ponds of Gołysz and Landek. Acta Hydrobiol,, 10, 415—425.
Bucka H., Krzeczkowska-Wołoszyn Ł., Kyselowa K. 1968. O kilku gatunkach zielenic z rodzaju Uva Playfair 1914. Acta Hydrobiol., 10, 433—437.
Cabejszek I., Łuczak J., Rybak I., Stanisławska J., Stasiak M. 1961. Kształtowanie się biocenozy rzeki pod wpływem ścieków cukrowni. Gaz, Woda, Techn. Sanit., 35, 48—53.
Danforth W. F. 1962. Substrate assimilation and heterotrophy, w — in Physiology and biochemistry of algae. New York, London. R. A. Lewin (ed.). 99—123.
Demoll R. 1937. Die Reinigung von Abwässern in Fischteichen. Handbuch d. Binnenfisch. Mitteleuropas. 6, 223—262.
Dojlido J., Moraczewski J., Czyż K. 1964. Wpływ ścieków cukrowni na stopień zanieczyszczenia Cetyni. Gaz, Woda, Techn. Sanit., 38, 192—195.
Fogg G. E. 1968. Photosynthesis. London, English Univ. Press LTD.
Gabański J., Pęska-Kieniewiczowa W., Kulmatycki W. 1934. Materiały do poznania zanieczyszczenia jeziora Jelonek pod Gnieznem. Zdrowie Publ., 4, 253—269.
Gabański J., Michalski K., Pęska-Kieniewiczowa W., Kulmatycki W. 1937. O zanieczyszczeniu rzeczki Dąbroczni w okolicy Miejskiej Górki. Zdrowie Publ., 52, 87—110.
Gabański J., Michalski K., Kulmatycki W. 1938. Materiały do znajomości zanieczyszczania rzeczki Średzianki w woj. poznańskim. Pam. Państw. Inst. Nauk Gosp. Wiejsk. w Puławach, 17, 2B, 278—302.
Godzik S., Kotulski B., Szczygieł P. 1963. Badania nad oczyszczaniem ścieków Zakładów Chemicznych „Oświęcim” metodą stawów ściekowych. Gaz, Woda, Techn. Sanit., 37, 19—29.
Grabacka E. 1973. Pierwotniaki w stawach napełnionych ściekami cukrowniczymi. — Protozoans in ponds filled with sugar factory wastes. Acta Hydrobiol., 15, 97—111.
Graf F. 1926. Abwasserbeseitigung und Gewässerverunreinigung. Handbuch d. Binnenfisch. Mitteleuropas, 6, 263—287.
Haughey A. 1968. The planktonic algae of Auckland sewage treatment ponds. New Zealand J. Marine a. Freshwater Res., 2, 721—766.
Huber-Pestalozzi G. 1955. Das Phytoplankton des Süsswassers. Die Binnengewässer. Stuttgart, Schweitzerbart., 16, 4.
Huber-Pestalozzi G. 1961. Das Phytoplankton des Süsswassers. Die Binnengewässer. Stuttgart, Schweizerbart, 16, 5.
Huk W. 1973. Mikrofity poroślowe w stawie zanieczyszczonym ściekami cukrowniczymi — Epiphytic microphytes in a pond polluted with beet sugar factory wastes. Acta Hydrobiol., 15. 89—95.
Ilchenko N., Matvenko A. M. 1969. K izuceniju algoflory stočnych vod sacharnych zavodov — On studying algoflora of sugar plant waste. Gidrobiol. Ž. 5/55.
Kalisz L., Suchecka T. 1966. Znaczenie pewnych organizmów w procesie oczyszczania ścieków w stawach biologicznych. Gaz, Woda, Techn. Sanit., 40, 236—237.
King D. L., 1970. The role of carbon in eutrophication. Jour. Water Poll. Control Fed., 42, 2035—2051.
Klimowicz H. 1968. Occurrence of rotifers (Rotatoria) in sewage ponds. Pol. Arch. Hydrobiol., 15, (28), 3, 225—235.
Kołaczkowski S., Bierwagen H. 1960. Gospodarka wodno-ściekowa cukrowni. Gaz. Cukr., 5, 131—141.
Kryutchkova N. Μ. 1968. The role of zooplankton on the self-purification in water bodies. Hydrobiol., 31, 585—596.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1966. Plankton nowych stawów przesadkowych gospodarstwa Gołysz — Das Plankton der neuen Streckteiche der Teichwirtschaft Gołysz. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1, 47—109.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł., Bucka H. 1969. Glony rzeki Soły na odcinku Rajcza—Porąbka — Algae from river Soła in the sector Rajcza—Porąbka. Acta Hydrobiol., 11, 245—260.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł., Bucka H., Kyselowa K. 1971. Wybrane glony zbiorników zaporowych, rzeki Soły i stawów karpiowych — Selected algae of dam reservoirs, the River Sole and carp ponds. Acta Hydrobiol., 13, 107—116.
Kulmatycki W., Gabański J. 1931. O zanieczyszczeniu rzeczki Jankowej przez ścieki cukrowni. Inż. Rolna, 6, 119—137.
Lewkowicz S. 1973. Zmiany chemiczne w wodzie i akumulacyjnej warstwie gleb stawow użyźnianych ściekami cukrowniczymi — Chemical changes in the water and accumulation stratum of soils in ponds fertilized with beet-sugar factory. Acta Hydrobiol., 15, 1—49.
Loedolff C. J. 1964. Die Role der Cladoceren in Oxydationsteichen Vort. II Internat. Abw. Konf. Tokio, 24—28.
Mejen V. A. 1932. Očistka stočnoj zidkosti v prudach i vyresčivanie v nich ryby. Moskva, Izd. Vses. nauč inż.-tech. ob. vodos. i sanit. techn.
Michalski K. 1948. Zmiany biocenozy rzeki Zgłowiączki w wyniku zanieczyszczeń ściekami cukrowni — Changes in the biocenosis of the Zgłowiączka river as a result of its contamination by the sewage of a sugar-factory. Kosmos, A, I, III, 162—208.
Odum E. P. 1963. Podstawy ekologii. Warszawa, PWRL.
Prosjanyj V. S., Makina Z. A., E., Francuzova E. M. 1965. Ispolzovanie vodoemov stočnych vod sacharnych zavodow dja wyraščivanija ryby. Rybn. Chozjaj., 2, 21—25.
Pytlik R. 1954. Oczyszczanie ścieków domowych oraz organicznych ścieków przemysłowych metodą stawów akumulacyjnych i asymilacyjnych. Biul. Zakl. Biol. Stawów, PAN, 5, 119—132.
Pytlík R., Švec Z. 1954. Čištěni a využitkoveni odpadnich vod mlekárenesých v esimilecnich rybnicích. Sb. Českosl. Akad. zeměd. věd., 177—198.
Pytlík R., Votava J., Beněs V. 1954. Čištěni a využitkoveni rizkových odpadnich vod cukrovarských v akumulačnych rybnicích. Sb. Českol. Akad. zeměd. ved., 337—344.
Pytlík R., Dušek K. 1956. Čištěni a využitkoveni odpadnich vod jatek e zavodu masneho prumyslu v asimilačnich rybnicich. Sb. Českosl., Akad. zeměd. věd. Živoč. vyroba. 239—254.
Sivko T. N., Ljachnovič V. P. 1967. Nabljudenija na prudach biologiceskoj očistki stočnych vod sacharnogo zavoda. Gidrobiol. Ž. 3, 54—61.
Sládeček V., Cyrus Z., Borovičková A. 1958. Hydrobiological investigations of a treatment of beet sugar factory's wastes in an experimental lagoon. Sb. Vys. S. Chem.-Techn. 2, 7—120.
Sládeček V. 1963. A guide to limnosaprobical organisms. Sb. Vys. Š. Chem.- Techn. 7, 543—612.
Starmach K. 1955. Metody badania planktonu. Warszawa. PWRiL.
Starmach K. 1969. Hildebrandia rivularis i glony towarzyszące w potoku Cedronka koło Wejherowa (województwo Gdańsk) — Hildebrandia rivularis and associating algae in the stream Cedronka near Wejherowo (Gdańsk voivode). Fragm. Flor. et Geobot. 15, 387—398.
Starmach K. 1969. Glony źródeł na wybrzeżu morskim w Chłapowie — Algae of springs on the sea coast at Chłapowo (Northern Poland) Fragm. Flor. et Geobot. 15, 503—511.
Starmach K. 1969. Hildebrandia rivularis (Liebm.) y Ag., Chamaesiphon fuscoviolaceus n. sp. i glony towarzyszące w potoku Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym — Hildebrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. and Chamaesiphon fuscoviolaceus n. sp., and accompanying algae in the stream Lubogoszcz in the Beskid Wyspowy (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. et Geobot. 15, 487—501.
Starmach K. 1969. Glony kałuż nadmorskich przy ujściu rzeki Batova w Bułgarii — Algae of sea side pools near the mouth of the river Batova in Bulgaria. Fragm. Flor. et Geobot., 15, 513—521.
Starmach K. 1969. Wody śródlądowe — Zarys hydrobiologii. Kraków Wyd. UJ.
Tomczyńska J. 1969. Stawy biologiczne. W — In: Woda i ścieki w przemyśle spożywczym (praca zbiorowa — collective work), 135—140. Wyd. Nauk.-Techn.
Uhlmann D. 1966. Beitrag zur Limnologie extrem nährstoffreicher Flachgewässer. II Plankton-Massenwechsel. Wissensch. Ztsch. d. Karl Marx Univ. 2, Leipzig, 373—423.
Uhlmann D., Wegelin R. 1966. Oxydationsteiche, Theorie, Betriebserfahrungen, Hinweise für Bau und Betrieb. WZT-Mitt. VVB Wassersorgung u. Abwasserbehandl. Postdam.
Uhlmann D. 1967. Beitrag zur Limnologie saprothropher Flachgewässer. Arch. Hydrobiol., 63, 1—85.
Walter E. 1922. Kleiner Leitfaden der Teichdüngung. Neudam.
Wierzbicki J. 1959. Możliwości wykorzystania ścieków w stawach rybnych na terenie GOP. Biul. 30.
Wierzbicki J. 1963. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie i leśnictwie. Warszawa. PWRL.
Winberg G., Lachnowicz W. 1968. Nawożenie stawów. Warszawa. PWRL.
Wolny P. 1962. Przydatność oczyszczonych ścieków miejskich do hodowli ryb. Roczn. Nauk Roln., 81, B, 231—250.
Zaręba Z. 1969. Przemysł cukrowniczy W — In: Woda i ścieki w przemyśle spożywczym (praca zbiorowa — collective work), 184—206.
Zięba J. 1973. Makrobentos stawów ze ściekami cukrowniczymi — Macrobenthos of ponds with sugar factory wastes. Acta Hydrobiol., 15, 113—129.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

1

Start page:

51

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: