Object structure
Title:

Protected and rare vascular plants in the projected "Tawy Siedleckie" (Siedlce Ponds) ornithological reserve

Creator:

Falkowski, Michał ; Nowicka, Krystyna ; Krechowski, Janusz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 74 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Jówko G., Głowacki Z. 1976. Flora roślin naczyniowych gleb mokrych w najbliższych okolicach Siedlec. Zesz. Nauk. WSP w Siedlcach 1: 95-120.
Podbielkowski Z. 1967. Rzadsze rośliny naczyniowe województwa warszawskiego. Fragm. Flor. et Geob. 23, 3: 323-325.
Tabor A. 1994. Charakterystyka zgrupowań ptaków wodno-błotnych stawów siedleckich w cyklu rocznym. Maszynopis, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, WSRP Siedlce.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.) Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.
Zieliński S. 1985. Flora stawów siedleckich. Maszynopis, Zakład Botaniki, WSRP Siedlce.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

54

Issue:

4

Start page:

72

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: