Object structure
Title:

Glony osiadłe na Potamogeton sp. w Morskim Oku ; Aufwuchsalgen auf Potamogeton sp. im See Morskie Oko

Creator:

Kawecka, Barbara

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 328

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

glony ; Algae

References:

Cleve-Euler A. 1955. Die Diatomeen von Schweden und Finnland. Kungl. Sven. Vet. Akad. Hand. Ser. 5, 5, 4, Stockholm, Almquist and Wiksells.
Gazdowa C. 1960. Plankton roślinny niektórych stawów tatrzańskich. Acta Soc. Bot. Pol. 29, 4: 597-624.
Gutwiński R. 1909. Flora Algarum Montium Tatrensium. Bull. de L'Acad. de Sci. de Cracovie, Cl. des Sc. Math. et Nat.: 415-560.
Gutwiński R. 1913. Flora i plankton Morskiego Oka. Kosmos 38: 1426-1437.
Hustedt F. 1930. Bacillariophyta. Pascher: Die Süsswasser-Flora Mitteleuropas. Jena. Fischer, 10.
Hustedt F. 1938.Diatomeen aus den Pyrenäen. Ber. der Deutsch. Bat. Ges. 56: 543-572.
Kawecka B. 1965. Communities of benthic algae in the River Białka and its Tatra tributaries the Rybi Potok and Roztoka. Limnol. Inv. in the Tatra Mts and Dunajec River Basin. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 113-127.
Siemińska J. 1958. Nowy dla Tatr i Polski gatunek Bulbochaete basispora Wittrock et Lundell. Fragm. Flor. et Geobot. 3, 2: 151-153.
Siemińska J. 1964. Chrysophyta. 2. Bacillariophyceae — okrzemki. Flora Słodkowodna Polski, 6, 609 pp.
Wasylik K. 1965. Remnants of Algae in Bottom Sediments of the Lakes Wielki Staw i Morskie Oko in the Tatra Mountains. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, Kraków 11: 39-58.
Wołoszyńska J. 1919. Glony stawów i młak tatrzańskich. I. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyr. AU, ser. 3, 18, B, Kraków: 315-322.
Wołoszyńska J. 1934. Asterionella formosa Hass. var. tatrica n. var. w jeziorach tatrzańskich. Acta Soc. Bot. Pol. 11 Suppl.: 137-151.
Wołoszyńska J. 1935. Die Algen der Tatraseen und Tümpel II. Über zwei Gymnodinien aus den Seen Morskie Oko und Czarny Staw pod Rysami. Bull. inter. de l'Acad. Pol. des Scien. et des Lettres. Clas. des Scie. Math. et Natur., sér. B, 1-3, B, 1-9.
Wołoszyńska J. 1936/37. Die Algen der Tatraseen und Tümpel III. Peridinien in Winterplankton einiger Tatraseen. Arch. Hydrob. i Ryb. 10, 4: 188-196.
Wołoszyńska J. 1939. Glony jezior i młak tatrzańskich IV. Acta Soc. Bot. Pol. 16, 1: 29-39.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

3-4

Start page:

321

End page:

328

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: