Object structure
Title:

Preface ; Wprowadzenie

Subtitle:

Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians ; Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie)

Creator:

Wróbel, Stanisław : Redaktor

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 7 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Karpaty Zachodnie ; Czarna Wisełka ; Biała Wisełka

References:

Kasza H. 1986. Hydrochemical characteristics of the Wisła-Czarne reservoir (Southern Poland) in the period 1975-1984. Acta Hydrobiol. 28: 293-306.
Kołder W. 1964. Der Fischbestand der oberen Wisła und seine Veränderungen nach der Erbauung des Staubeckens Goczałkowice. Acta Hydrobiologica 6,4: 327-350.
Kwandrans J. 1989. Ecological characteristics of communities of sessile algae in the Biała and Czarna Wisełka streams, headwaters of the River Vistula (Silesian Beskid, southern Poland). Acta Hydrobiol. 31: 43-74.
Wróbel S., Wójcik D. 1989. Zakwaszenie wód w Świętokrzyskim Parku Narodowym i w rezerwacie przyrody na Baraniej Górze. W: Zanieczyszczenie atmosfery a degradacja wód (Ed. S. Wróbel). Materiały z Sympozjum, Kraków, 14-15 listopada 1989, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 77-83.
Wróbel S., Szczęsny B. 1990. Zakwaszenie wód w Polsce i próby ich neutralizacji. W: Z. Kajak (Ed.). Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona i rekultywacja. Cz. II. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, 50: 194-206.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 44

Start page:

5

End page:

8

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

eng ; pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: