Object structure
Title:

Zgrupowania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa-Sromowce Niżne ; Benthic invertebrate communities in the Dunajec river between Harklowa and Sromowce Niżne

Creator:

Dratnal, Emil ; Sowa, Ryszard ; Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 212-213 ; ISBN 83-01-01156-4 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dunajec

References:

Birkenmajer K. 1958. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawn. Geol. Warszawa.
Chudybowa D. 1965. Benthic algae in the river Dunajec. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 153—159.
Ciszek H., Sosińska E. 1965. Mayflies (Ephemeroptera) and Beetles (Coleoptera) of the Dunajec River. W: Dratnal E., Szczęsny B., Benthic fauna of the Dunajec River. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 182—186.
Decamps H. 1967. Ecologie des Trichopteres de la vallee d’Aure (Hautes-Pyrenees). Ann Limnol. 3: 399—577.
Dratnal E. 1965. The Midges (Tendipedidae) of the Dunajec River. W: Dratnal E., Szczęsny B. Benthic fauna of the Dunajec River. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 195—202.
Figula K. 1956. Monografia górnego Dunajca. Pr. i Stud. Kom. Gosp. Wodnej, 1: 327— 357.
Gołek J. 1961. Termika rzek polskich. Pr. Państw. Inst. Hydrol.-meteorol. 62: 1—79.
Higler L. W. G. 1975. Reactions of some caddis larvae (Trichoptera) to different types of substrate in an experimental stream. Freshw. Biol., 5: 151—158.
Hynes H. B. N. 1963. The biology of poluted waters. Liverpool Univ. Press. Liverpool.
Illies J., Botosaneanu L. 1963. Problemes et methodes de la classification ecologique des eaux courantes, considerees surtout du point de vue faunistique. Mitt. interna. Verein. Limnol. 12: 1—57.
Kasprzak K., Szczęsny B., 1976. Skąposzczety (Oligochaeta) rzeki Raby (Oligochaetes Oligochaeta of the river Raba). Acta hydrobiol. 18, 1: 75 — 87
Korn H. 1963. Studien zur Okologie der Oligochaeten in der oberen Donau unter Berucksichtigung der Abwassereinwirkungen. Arch. Hydrobiol., Suppl. 27: 131—182.
Kownacka M., Kownacki A. 1972. Vertical distribution of zoocenoses in the streams of the Tatra, Caucasus and Balcans Mts. Verh. intern. Verein. Limnol. 18: 742—750.
Kownacki A. 1971. Taksoceny Chironomidae potoków polskich Tatr Wysokich (Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts). Acta hydrobiol., 13, 4: 439— 464.
Milata W. 1955. Klimat Kotliny Nowotarskiej i jego zmiany spowodowane budową zbiornika wodnego w dolinie Dunajca. Wszechświat, 2: 58—63.
Nowacka T. 1965. The stoneflies. (Plecoptera) in the river Dunajec. W: Dratnal E., Szczęsny B., Benthic fauna of the Dunajec River. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 186—190.
Pasternak K. 1968. Charakterystyka podłoża zlewni rzeki Dunajec. Acta hydrobiol. 10, 3: 299—317.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Pr. Wrocł. Tow. Nauk., ser. B, 16: 452— 472.
Smólski S. 1955. Pieniny, przyroda i człowiek. Wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Sowa R. 1965. Invertebrate water animals of the Dunajec River. W: Along the Dunajec River. XVI Limnol. Conv. in Polonia, Kraków: 11 —14.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 1. Rozprzestrzenienie i analiza ilościowa (Ecology and biogeography of mayflies Ephemeroptera of running waters in the Polish part of the Carpathians. 1. Distribution and quantitative analysis). Acta hydrobiol. 17, 3: 223—297.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 2. Cykle życiowe (Ecology and biogeography of mayflies Ephemeroptera of running waters in the Polish part of the Carpathians. 2. Life cycles). Acta hydrobiol. 17, 4: 319— 353.
Sowa R. 1977. Le developpement des Ephemeropteres de la riviere Dunajec aux environs de Pieniny. Proc. Sec. Intern. Confer. Ephemeroptera. Kraków.
Sperber Ch. 1950. A Guide for the determination of European Naididae. Zool. Bidr. 29: 45—78.
Stachnal-Talanda D. 1965. Stosunki wodne wschodniej części Kotliny Nowotarskiej oraz prognoza zmian w środowisku geograficznym w przypadku budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie (Hydrographie relations in the eastern part of the Nowy Targ basin and a prognosis of the changes in the geographic environment induced by the eventual erection of the dam on the river Dunajec). Ochr. Przyr. 31: 203—232.
Szczęsny B. 1965. Caddisflies (Trichoptera) of the Dunajec River. W: Dratnal E., Szczęsny B., Benthic fauna of the Dunajec River. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 190—195.
Szczęsny B. 1975. Chruściki (Trichoptera) rzeki Raby (Caddis-flies Trichoptera of the River Raba). Acta hydrobiol. 17, 1: 35—51.
Szczęsny B. 1978. Larwy podrodziny Drusinae (Insecta. Trichoptera) polskiej części Karpat. Acta hydrobiol., 20, 1, 35—53.
Timm T. E. 1972. Zavisimost geografičeskogo rasprostranenia vodnych oligochet ot temperatury. W: Vodnye maloščetinkovye červi. Materiały vtorogo vsesojuznogo simpozjuma. Borok, 27—30 ijuna 1971: 124—129.
Wachs B. 1967. Die Oligochaeten-Fauna der Fliessgewasser unter besonderer Berucksichtigung der Beziehungen zwischen der Tubificiden- Besiedlung und dem Substrat. Arch. hydrobiol. 63: 310—386.
Wojtas F. 1964. Widelnice (Plecoptera) Tatr i Podhala. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. 1: 1—19.
Wróbel J. 1965. Turbellaria, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, and Amphipoda of the Dunajec River. W: Dratnal E., Szczęsny B., Benthic fauna of the Dunajec River. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11: 173—177.
Zavřel J., 1939. Chironomidarum Larvae et Nymphae II. Práce Morav. Přir. Spol., 11, 10: 1—29.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 42

Start page:

183

End page:

215

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: