Object structure
Title:

Biologia wód Ojcowskiego Parku Narodowego

Group publication title:

Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego

Creator:

Dratnal, Emil

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

25 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 402-403

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ojców National Park (Ojców, Poland)

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Bednarek A. 1971. Interesująca forma grzbietopławka Notonecta glauca L. (Heteroptera, Notenectidae). Pol. Pis. ent. 41, 2: 383—385.
Dratnal E. 1976. The benthic fauna of the Prądnik stream bellow an inlet of dairy waste effluents. Arch. Ochr. Środ. 2: 235—270.
Dratnal E. 1977. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych potoku Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym i na terenie przyległym. Ochr. Przyr. 41: 281-321.
Dudziak J. 1954. Obserwacje nad rozmieszczeniem wypławków krynicznych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Pol. Arch. hydr. 2, 1: 7—30.
Głowaciński Z. 1968. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta hydrobiol. 19, 1/2: 103—130.
Gotkiewicz Μ., Szafer W. i współpr. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Wydawn. popularnonaukowe nr 12. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Hildt L. 1914. Krajowe owady wodne. Hydrocanthares. Pam. fizjogr. 22: 1—31.
Kasprzak K. 1973. Materiały do fauny skąposzczetów (Oligochaeta) Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy. Acta hydrobiol. 18, 3: 277—289.
Kądziołka K. 1963. Zbiorowiska glonów w potoku Sąspówka. Rkps.
Kinel J. 1934. Hydradephaga Polski. Pol. Pis. ent. 13: 198—214.
Kinel J. 1949. Hydradephaga Polski i sąsiednich krain. Pol. Pis. ent. 18
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae A, 8: 1—105.
Mikulski J. 1936. Jętki (Ephemeroptera). Fauna słodkowodna Polski. 15. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Oleksynowa K. 1966. Materiały do poznania chemizmu wód Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej. Acta hydrobiol. 8, 3/4: 275—292.
Poliński W. 1913. Ślimaki Ojcowa. Spraw. Komis. Fizjogr. AU, 48: 2: 16—50.
Pongrácz A., 1919. Beiträge zur Pseudoneuropteren und Neuropterofauna Polens. Ann. Hist. Nat. Muz. Hung. 17: 161—177.
Roszkowski W. 1916. Wypławki Planaria alpina Dana i Planaria gonocephala Duges w Ojcowie. Spraw. TNW, Wydz. mat.-przyr. 8: 625—655.
Roszkowski W. 1921. Kilka nowych stanowisk wypławków krynicznych. Kosmos, 46.
Roszkowski W. 1930. Third note on Planaria alpina and Planaria gonocephala in the vicinity of Ojców. Fτagm. faun. 1, 6: 146—151.
Siedlecka-Binder Z. 1957. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 32: 171—206.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta zool. crac. 4, 12: 655—697.
Sowa R. 1964. Drei interessante Arten der Nemoura-Gattung (Plecoptera) in Polen. Bull. Ac. Pol. Sc., Cl. II. 12: 347—349.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek. Pol. Arch., hydrobiol. 3, 16: 307—332.
Stępień J. 1963. Zbiorowiska glonów w potoku Prądnik. Rkps.
Szczęsny B. 1968. Fauna denna potoku Sąspówka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 33: 215—235.
Szczęsny B. 1969. Lista gatunków chruścików (Trichoptera) zebranych w Ojcowie w latach 1963—1969. Rkps.
Szklarczyk C. 1953. Obserwacje nad morfologią i biologią Hydrurus foetidus Kirch. w Ojcowie. Acta Soc. Bot. Pol. 22, 2: 397—410.
Wojas F. 1958. Pijawki (Hirudinea) Ojcowa. Zesz. nauk. UŁ, ser. II, Nauki mat.-przyr., 4: 149—158.

Relation:

Studia Naturae Ser. B

Volume:

Nr 28B

Start page:

371

End page:

403

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 4, II 282/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: