Object structure
Title:

Notatka o dwóch gatunkach rodziny Heptageniidae z Karpat polskich (Ephemeroptera) ; Note sur le deux espèces de la famille (Ephemeroptera) des Carpathes polonaises Heptageniidae

Creator:

Sowa, Ryszard

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1971

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 40-41

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Bogoescu C., Tabacaru I. 1962. Beiträge zur Kenntnis der Untersuchungsmerkmale zwischen den Gattungen Ecdyonurus und Heptagenia (Ephemeroptera). Beitr. z. Entom., 12, 3/4, 273—391.
Dziędzielewicz J. 1919—1920. Owady siatkoskrzydłowate ziem Polski (Insecta neuropteroidea Poloniae terrarum). Rozpr. i Wiad. Muz. Dziedusz., 3, (1917), 3—4, 105—168; 4 (1918), 1—4, 1—73+3 tabl.
Klapálek F. 1907. Přispĕvek k znalosti zviřeny chrostiků a jepic Vých. Karpat. Čas. Čes. spol, entom., 4, 1, 24—35.
Macan T. T. 1958. Descriptions of the nymphs of the British species of Heptagenia and Rhithrogena (Ephem.). Entom. Gazette, 9, 1, 83—92
Macan T. T. 1961. A Key to the nymphs of the British species of Ephemeroptera. Freshw. Biol. Assoc., Sc. Publ., 20, 1—64.
Šámal J. 1931. Poznámky k revisi českých jepic. II. Čas. Čes. spol, entom. 28, 3—4, 57.
Schoenemund E. 1930. Eintagsfliegen oder Ephemeroptera. Die Tierwelt Deutschlands. 19. G. Fischer, Jena, 1—106.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta Zool. Cracov., 4, 12, 655—697.
Sowa R. 1971. Sur la taxonomie de Rhithrogena semicolorata (Curtis) et de quelques espèces voisines d’Europe continentale (Ephemeroptera: Heptageniidae). Rev. suisse Zool., 78.
Wójcik S. 1963. Fauna jętek (Ephemeroptera) Wisły pod Tczewem. Zeszyty Nauk. Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Biol., 4, 102—120.
Zelinka M. 1953. K poznáni jepic (Ephemeroptera) Vysokých Tater. Spisy Prir. fak. Masaryk. Univ., 348, 157—167.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 13

Issue:

1

Start page:

29

End page:

41

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

fre

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: