Object structure
Title:

Characteristics of the quantitative composition of bottom fauna of the Upper Vistula (southern Poland) against the background of the chemical composition of its water ; Charakterystyka składu ilościowego fauny dennej górnej Wisły (południowa Polska) na tle składu chemicznego wody

Creator:

Kasza, Henryk ; Krzyżanek, Edward

Publisher:

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 40 ; ISSN 0065-132X

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Wisła

References:

Dumnicka E., Kasza H., Kownacki A., Krzyżanek E., Kuflikowski T. 1988. Effects of regulated stream on the hydrochemistry and zoobenthos in differently polluted parts of the Upper Vistula River (Southern Poland). Hydrobiologia, 169, 183-191.
Golterman H. L., Clymo R. S. 1969. Methods for chemical analysis of fresh waters. Oxford, Edinburgh, Blachwell Sci. Publ., 172 pp.
Hermanowicz W., Dożańska W. J., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
Just J., Hermanowicz W. 1964. Fizyczne i chemiczne metody badania wody do picia i potrzeb gospodarczych. PZWiL, Warszawa, 311 pp.
Kajak Z. 1988. 4. Bentos. In: Tarwid K. (ed.) Ekologia wód śródlądowych. Warszawa, PWN, 235-313.
Kasza H., Krzyżanek E. 1993. Directional changes in communities of the bottom macrofauna against the background of changing hydrochemical parameters of the River Vistula, above the Goczałkowice Reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol., 35, 213-220.
Krzyżanek E. 1986. The effect of the Goczałkowice dam reservoir on zoobenthos of the River Vistula (Southern Poland). Acta Hydrobiol. 28: 215-225.
Krzyżanek E. 1991. The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (Southern Poland) from the beginning of their existence. Acta Hydrobiol. 33: 265-305.
Szczęsny B. 1991. Makrobezkręgowce. In: Dynowska I., Maciejewski M. (eds) Dorzecze górnej Wisły. 2. Warszawa-Kraków, PWN, 60-68.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 37

Issue:

1

Start page:

33

End page:

40

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: