Object structure
Title:

Protection of nature in the ancient empire of the Incas

Creator:

Czeczuga, Bazyli

Publisher:

Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1972

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 26-27

Type of object:

Journal/Article

References:

Bader H. 1949. Z dawnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony przyrody. Chrońmy przyr. ojcz. 5, 7/8.
Czeczuga B. 1969. Ustawa włóczna Zygmunta Augusta a ochrona przyrody. Chrońmy przyr. ojcz. 25, 4.
Gottwald K. Z. 1922. Najstarsze ustawy ochronne w dawnej Polsce. Ochr. Przyr. R. 3.
Hubert S. 1968. Państwo Inków. PWN Warszawa.
Kostyniuk M. 1965. Zarządzenie dotyczące ochrony przyrody sprzed 2200 lat. Chrońmy przyr. ojcz. 21, 4.
Kurek J. 1953. Skarby Niedzicy. Zbiór nowel pt. Góralu, czy ci nie żal. Kraków.
Métraux A. 1968. Inkowie. PWN, Warszawa.
Nocoń R. H. 1958. Dzieje, kultura i upadek Inków. Warszawa.
Prescott W. H. 1969. Podbój Peru. PIW, Warszawa.
Rokosz M. 1969. Kult drzew u Greków i Rzymian. Chrońmy przyr. ojcz. 25, 1.
Smólski S. 1960. Pieniński Park Narodowy. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody 18. Kraków.
Zawadzki T. 1614. Compendium, to jest krótkie zebranie wszystkich a wszystkich Praw, Statutów i Konstytucji Koronnych aż do Roku 1613. Wyd. Druk. S. Kempiniego. Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

28 nowa seria

Issue:

3

Start page:

23

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: