Object structure
Title:

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem ; Ex situ conservation of endangered plant species in the Centre for Research and Conservation of Mountain Plants in Zakopane

Creator:

Gąsienica-Staszeczek, Magdalena ; Olejniczak, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 24-25 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Catană R., Ciucă M., Holobiuc I. 2010. Using RAPD techniques to check the genetic stability of Erigeron nanus Schur regenerants in the ex situ conservation context. Analele Universităţii din Oradea – Fascicula Biologie XVII: 230–234.
Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U. 2011. Successful cryopreservation of Quercus robur plumules. Plant Cell Reports 30 (8): 1405–1414.
Delimat A., Borucki T. 2008. Draba siliquosa M. Bieb. Głodek karyntyjski. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 146–147.
Fay M.F. 1994. In what situations is in vitro culture appropriate to plant conservations? Biodiversity and Conservation 3 (2): 176–183.
Guerrant E.O., Havens K., Maunder M. (red.). 2004. Ex Situ Plant Conservation: Supporting Species Survival in the Wild. Island Press, Washington (DC).
Havens K., Vitt P., Maunder M., Guerrant E.O. Jr., Dixon K. 2006. Ex situ plant conservation and beyond. BioScience 56: 525–531.
Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A., Smieja A., Nowak A., Podyma W., Puchalski J. 2014. Banki nasion wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20. rocznicę utworzenia Banku Nasion rodzimej flory Polski w Warszawie-Powsinie. Wiadomości Botaniczne 58 (3/4): 89–100.
Kaviani B., Hesar A.A., Kharabian-Masouleh A. 2011. In vitro propagation of Matthiola incana (Brassicaceae) – an ornamental plant. Plant Omnics Journal 4: 435–440.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). 2014. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Kromer K., Raj A., Żołnierz L., Poturała D. 2008. Propagation in vitro and ex situ cultivation of Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray. W: Szczęśniak E., Gola E. (red.). Club mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 15–28.
Luo J.P., Jia J.F. 1998. Callus induction and plant regenerationfrom hypocotyl explants of the forage legume Astragalus adsurgens. Plant Cell Reports 17: 567–570.
Mikuła A., Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2013. Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów. Polish Journal of Agronomy 14: 3–17.
Mirek Z. 2008. Senecio umbrosus Waldst. & Kit. s.str. Starzec cienisty. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 404–405.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). 2008. Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
Murashige T., Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15: 473–497.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Delimat A. 2008. Astragalus penduliflorus Lam. Traganek zwisłokwiatowy. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 236–237.
Rout G.R., Mohapatra A., Jain S.M. 2006. Tissue culture of ornamental pot plant: A critical review on present scenario and future prospects. Biotechnology Advances 24: 531–560.
Rucińska A., Puchalski J. 2011. Comparative molecular studies on the genetic diversity of an ex situ garden collection and its source population of the critically endangered Polish endemic plant Cochlearia polonica E. Fröhlich. Biodiversity and Conservation 20: 401–413.
Scobie A.R., Wilcock C.C. 2009. Limited mate availability decreases reproductive success of fragmented populations of Linnaea borealis, a rare, clonal self-incompatible plant. Annals of Botany 103: 835–846.
Walters C., Wheeler L.M., Grotenhuis J.M. 2005. Longevity of seeds stored in a genebank: species characteristics. Seed Science Research 15 (1): 1–20.
Xing Z.Y., Yuan H.Y., Wang L.F., Zheng L.P. 2010. Regenerating plants from in vitro culture of Erigeron breviscapus leaves. African Journal of Biotechnology 9 (26): 4022–4024.
Zarzycki K. 2008. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. Rozrzutka brunatna. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 46–47.
Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880.
http://data.kew.org/sid/

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

72

Issue:

1

Start page:

14

End page:

25

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: