Object structure
Title:

Glony z Toporowego Stawu Wyżniego w Tatrach ; Algae from the Toporowy Staw Wyżni Lake in the Tatra Mts

Creator:

Siemińska, Jadwiga (1922–2018)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1967

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 184-185

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

glony ; Algae ; Toporowy Staw Wyżni

References:

Bigeard E. 1933. Les Pediastrum d’Europe. Tr. Labor. Bot. Univ. Cath. Angers. Paris, 1—192.
Croasdale H., Grönblad R. 1964. Desmids of Labrador, 1. Trans. Amer. Microsc. Soc., 83, 2, 142—212.
Deflandre G. 1929. Algues d’eau douce de Venezuela. Rev. Algol., 3, 225—241.
Geitler L. 1932. Cyanophyceae. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora, 14. Leipzig, Akad. Verlag.
Grönblad R., Scott A. Μ., Croasdale H. 1964. Desmids from Uganda und Lake Victoria collected by Dr. Edna Μ. Lind. Acta Bot. Fennica, 66, 1—57.
Heering W. 1914. Chlorophyceae III. Ulothrichales, Microsporales, Oedogoniales. Pascher: Süsswasser-Flora, 6, Jena, G. Fischer.
Hustedt F. 1930. Bacillariophyta (Diatomeae). Pascher: Süsswasser-Flora, 10, Jena, G. Fischer.
Hustedt F. 1930—1966. Die Kieselalgen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora, 8. Leipzig, Akad. Verlag.
Koršikov O. A. 1953. Pidklas Protokokovi (Protococcineae). Vizn. Prosnov. Vodorostej Ukr. RSR, 5, Kiiv, Akad. Nauk Ukr. RSR, 1—439.
Kossinskaja C. C. 1960. Conjugatae (II). Desmidiales. Flora Plant. Cryptog. URSS, 5, Moskva, Leningrad, Acad. Scient. URSS, 1—706.
Krieger W. 1937. Die Desmidiaceen Europas mit Berücksichtigung der aussereuropaischen Arten. 1 Teil. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora, 13. Leipzig, Akad. Verlag.
Lemmermann E. 1915. Tetrasporales. Pascher: Süsswasser-Flora, 5, Chlorophyceae II. Jena G. Fischer, 21—51.
Messikommer E. 1965. Materialien zur Algenkunde des Oberengadins. Schweiz. Zeitschr. Hydrol., 27, 1, 116—166.
Pascher A. 1939. Heterokonten. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora, 11. Leipzig,. Akad. Verlagsges.
Prescott G. W. 1931. Iowa Algae. Univ, of Iowa Studies, N. Ser. 206, 13, 6, 1—235.
Prescott G. W. 1962. Algae of the Western Great Lakes Area. Dubuque, Iowa, W.M.C. Brown Comp. Publ., 1—977.
Prescott G. W., Scott A. Μ. 1945. The fresh-water algae of Southern United States. III. Amer. Midl. Natur., 34, 1, 231—257.
Raciborski Μ. 1889. Przegląd gatunków rodzaju Pediastrum. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Ak. Um. Kraków, 20, 84—120.
Scherffel A. 1911. Beitrag zur Kenntnis der Chrysomonadineen. Arch. f. Protistenk., 22, 299—344.
Siemińska J. 1964. Bacillariophyceae — Okrzemki. Flora Słodkow. Polski, 6. Warszawa, PWN.
Siemińska J. 1964. Rhizochloris tatrica n.sp. (Xanthophyceae). Acta Hydrobiol., 6, 4, 323—325.
Siemińska J. 1965. Algae from Mission Wells Pond, Montana. Trans. Amer. Microsc. Soc., 84, 1, 98—126.
Smith G. Μ. 1924. Phytoplankton of the Inland Lakes of Wisconsin. Part II, Desmidiaceae. Bull. Univ. Wisconsin, Madison, Ser. No. 1270. 1—227.
Starmach K. 1966. Cyanophyta — sinice, Glaucophyta — glaukofity. Flora Słodkow. Polski, 2. Warszawa, PWN.
Teiling E. 1954. L’aüthentique Staurodesmus dejectus (Bréb.). Rapp. VIIIe Congr. Int. Bot. Paris 1954, Sect. 17, 128—129.
West W., West G. S., (and Carter N.) 1904—1923. A monograph of the British Desmidiaceae. I—V, Ray soc., London.
Wołoszyńska J. 1925. Algologische Notizen. Folia Cryptogamica, 1, 2, 49—52.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 9

Issue:

1-2

Start page:

169

End page:

185

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: