Object structure
Title:

Głowacze rzek karpackich. II. Występowanie i charakterytyka głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus Heckel) oraz głowacza białopłetwego (Cottus gobio L.) w dorzeczu Raby ; Koppen in den Karpathenflüssen. II. Antreten und Charakteristik der Buntflossenkoppe (Cottus poecilopus Heckel) und weissflossiger Koppe (Cottus gobio L.) in Raba Flussgebiet

Creator:

Starmach, Janusz

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1965

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 139-140

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Raba

References:

Balon E. 1956. K ichtyofaunie Oravy pred naplenemm Udolnoj Nádrže. Zool Listy, 5 (19), 4, 325—337.
Bauch G. 1963. Die einheimischen Süsswasserfische. Radebeul u. Berlin, Neumann Verl.
Berg L. S. 1949. Ryby presnych vod SSSR i sopredelnych stran. Moskva-Leningrad, Izdat. Akad. Nauk SSSR.
Crisp D. T. 1963. Preliminary survey of brown trout (Salmo trutta) and Bullheads (Cottus gobio L.) in high altitude becks. Salmon a. Trout Magazine, 167, 45--59.
Dobšik B., Libosvarsky J. 1955. Přispěvek k hodnouceni hospodářsky duležitych ryb v řece Moravicy. Sb. Vys. Skoly Zeměd. a Lésn. Fah. v Brnè, 3, 253—268.
Dyk V. 1956. Naše ryby. Praha, Č. Akad. Zeměd. Věd.
Dyk V. 1957. Vertikálni zonace ryb v potočich Českomaravské Vysočiny. Vlast. Sb. Vysočiny, Odd. Věd Prir., 85—96.
Dyk V. 1957. Přispěvok k poznaniu vyskytu typov a bionomie ryb rieky Bielej v povodi Vyhu. Sb. Prac o Tatranskom Narod. Parku, 1, 75—106.
Illies J., Botosaneanu L. 1963. Problèmes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. intern. Ver. Limnol., 12, 1—57.
Jaśkowski J. 1962. Materiały do znajomości ichtiofauny Warty i jej dopływów. Fragm. Faun., 9, 28, 449—499.
Kaj. J. 1954. Projekt rezerwatu dla ryb w dolnym odcinku Wełny. Chrońmy Przyr. Ojczystą, 10, 1.
Müller K. 1960. Beitrag zur Systematik und Verbreitung von Cottus gobio L. und Cottus poecilopus H. Kungl. Fysiogr. Sällskapets i Lund Förhandlingar, 30, 8, 57—66.
Oliva O. 1956. Přehled našich Vranek (Cottus L.). Prirod. Sb. Ostravskeho Kraje Opava, 17, 188—195.
Oliva O. 1960. Fürther Remarks on the European Sculpnis (Cottus Linneaus Cottidae Ostelchyes). Vest. Českosl. Zool. Spol., 24, 3, 222—229.
Oliva O., Hensel K. 1962. Studies on sculpnis Cottus gobio L. from the river Prut. Acta Soc. Zool. Bohemosl., 3, 244—249.
Smolian K. 1920. Merkbuch der Binnenfischerei. Würzburg. N. Denter Verl. Smyly W. J. P. 1957. The life-history of bullhead or Miller’s thumb (Cottus gobio L.). Proc. Zool. Soc. Lond., 128, 3, 431—453.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek. Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16), 69—160.
Starmach J. 1962. Głowacze rzek karpackich. I. Rozród, rozwój embrionalny i larwalny u Cottus poecilopus Heckel — Koppen in den Karpathenflüssen. I. Vermehrung, embryonale und larvale Entwicklung bei Cottus poecilopus Heckel. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 321—343.
Taliev D. N. 1955. Byčki podkamenščyki Bajkala. Moskva-Leningrad, Izdat. Akad. Nauk SSSR.
Thienemann A. 1950. Verbreitungsgeschichte der Süsswassertierwelt Europas., Binnengewässer, 18. Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verl.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 7

Issue:

1

Start page:

109

End page:

140

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

ger

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: