Object structure
Title:

Różnice pomiędzy dwoma populacjami ślizów (Nemachilus barbatulus L.) na tle badań elektroforetycznego rozdziału białek ; Differences between two populations of loach (Nemachilus barbatulus L.) against the background of investigations on the electrophoretic separation of proteins

Creator:

Starmach, Janusz

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1975

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 147-148

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Ahton G. C., Braden A. W. H. 1961. Serum beta-globulin polymorphism in mice. Aust. J. Biol. Sci., 14, 248—253.
Johnson A. G., Utter F. M., Hodgins H. O. 1972. Electrophoretic investigation of the family Scorpaenidae. Fishery Bull., 70, 403—413.
Mayr E. 1963. Animal species and evolution. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press.
Nyman L. 1965. Inter and itraspecific variations of proteins in fishes. Ann. Acad. Reg. Sci. Upsal., 9, 84—101.
Nyman L. 1966. Biochemical systematics in fishes. Acta Zool., 47, 289—294.
Nyman L. 1967. Protein variation in Salmonidae. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 47, 5—38.
Nyman L. 1970. Electrophoretic analysis of hybrids between salmon (Salmo salar L.) and trout (Salmo trotta L.). Trans. Amer. Fish. Soc., 99, 229—236.
Nyman L. 1971. Plasma esterases of some marine and andromous teleosts and their application in biochemical systematics. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 51, 109—123.
Nyman L. 1972. A new approach to the taxonomy of the „Salvelinus alpinus species complex”. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 52, 103—131.
Nyman L., Westin L. 1968. On the problem of sibling species and possible intraspecific variation in Fourhorn sculpin Myoxocephalus quadricornis (L.). Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 48, 58—66.
Nyman L., Westin L. 1969. Blood protein systematics of Cottidae in the Baltic drainage area. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 49, 164—174.
Sick K., Westergaard M., Frydenberg O. 1962. Haemoglobin pattern and chromosome number of American, European and Japanese eels (Anquilla). Nature, 193, 101—102.
Smithies O. 1955. Zone electrophoresis in starch gels: Group variation in the serum protein of normal human adults. Biochem. J., 61, 629—641.
Smyly W. J. P. 1955. On the biology of the stone-loach Nemachilus barbatulus L. J. Anim. Ecol., 24, 167—186.
Starmach J. 1966. Rozród oraz rozwój embrionalny i larwalny u śliza (Nemachilus barbatulus L.) — Über Fortphlanzung und Entwicklung der Bartgrundel (Nemachilus barbatulus L.) während Embryonal und Larvalperiode. Acta Hydrobiol., 8, 111 —122.
Starmach J. 1973. Zużycie tlenu oraz liczba erytrocytów krwi obwodowej u trzech populacji ślizów (Nemachilus barbatulus L.) — Oxygen consumption and number of erythrocytes in the peripheral blood in three stone loach (Nemachilus barbatulus L.) populations, Acta Hydrobiol., 15, 437—442.
Thompson R. R. 1960. Species identification by starch gel zone electrophoresis of protein extracts I. Fish. J. Ass. Off. Agr. Chemists., 43, 763—764.
Tsuyuki H., Roberts E., Gadd R. E. A. 1962. Muscle protein of Pacific salmon (Oncorhynchus) 3. The separation of muscle protein soluble in low ionic strength salt solution by starch gel electrophoresis. Canad. J. Biochem. Physiol., 40, 929—936.
Tsuyuki H. 1963. Multiple elution of protein zones from starch gel electrophoretically. Anal. Biochem., 6, 205—209.
Tsuyuki H., Roberts E., Vastone W. E. 1965. Comparative zone electrophoregrams of muscle myogens and blood hemoglobins of marine freshwater vertebrates and their application to biochemical systematics. J. Fish. Res. Bd. Canada, 22, 203—213.
Tsuyuki H., Roberts E. 1966. Inter species relationships within the genus Oncorhynchus based on biochemical systematics. J. Fish. Res. Bd. Canada, 23, 101—107.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 17

Issue:

2

Start page:

141

End page:

148

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: