Object structure
Title:

Gleby gospodarstw stawowych dorzecza Górnej Wisły ; Soils of the fish ponds in the upper basin of river Vistula

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1959

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 281-283

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Bomba Μ. I956. Tworzenie się osadów dennych w stawach rybnych. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 4, 111—126.
Breest F. I925. Über die Beziehungen zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Archiv, f. Hydrobiol., 15, 422—542.
Czubak W. 1957. Właściwy stosunek odżywczy w paszy dla karpi. Roczn. Nauk Roln., 72. B. 2, 199—241.
Filipovič S. Z. 1956. Pogloščenie kolloidov počvami i obrazovanie struktury. Počvov. 2, 16—25.
Hofmann B. 1958. Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Dinkelsbühler Teichwirtschaft. Archiv. Fischereiwiss., 1. Beiheft.
Książkiewicz Μ. 1935. Utwory czwartorzędowe pogórza cieszyńskiego. PAU, Wydawnictwa Śląskie, Prace geolog., Kraków, 2.
Kukucz J. 1929. Zasłużeni działacze na polu rybactwa. Przegl. Ryb. 12. 736—761.
Musiał L., Turoboyski L. i in. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania. Polskie Arch. Hydrobiol., 4(17), 221—250.
Musierowicz A. 1949. Skład mechaniczny gleb i metody analizy mechanicznej, Warszawa.
Nasch V. E., Marschall C. E. 1956. The surface reactions of silicate minerals, part. I, the reactions of feldspar surfaces with acidic solutions. Research Bull. Univer. Missouri. 613.
Němec A., Fastrowa J. 1944. Die Nährstoffgehalte der Teichwässer und Teichböden in Beziehung zu den natürlichen Zuwächsen der Fische. Zeitschr. Fisch. 39, 484—518.
Ohle W. 1937. Kolloidgele als Nährstofregulatoren der Gewässer. Naturwiss, 25, H. 28.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 1956. Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Rocz. Nauk Roln. Monograf., 74—D.
Schäperclaus W. 1955. Bedeutung und Behandlung des Teichbodens in der Karpfenteichwirtschaft. Deutsche Fisch. Ztg., 7—8.
Schillak R. 1958. Oznaczanie pH w glebach, Rocz. Gleboznawcze, Kraków. Dodat. do VII t.
Stangenberg Μ. 1936. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P. ser. A, 19.
Stangenberg Μ. 1937. Zur hydrochemie der Tatraseen. Verhandl. Intern. Ver. theoret. angew. Limnol., 7, 2, 33.
Stangenberg Μ. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P. Ser. A, 31.
Stangenberg Μ. 1938. Warunki produkcji w stawach I, Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P., Ser. A, 34.
Stangenberg Μ. 1949. Nitrogen and carbon in the botton deposits of lakes and in the soils under carpponds. Verhandl. Inter. Ver. theoret. angew. Limnol., 10, 422—437.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Polskie Arch. Hydrobiol. 4(17), 290—359.
Starmach K. 1956. Hodowla ryb stawowych, rozdz. II, Staw jako środowisko hodowlane. Warszawa.
Strzemski Μ. 1955. Problem bonitacji gleb podwodnych zbiorników śródlądowych, oraz zagadnienie bonitacji stawów. Gospodarka Rybna. 1 (64).
Tokarski J. 1939. Über eine planimetrische Metode der Analize der kristallinen Gesteine. Bull. Acad. Pol.
Tokarski J. 1953. Principles of the thermal analysis of soils. Bull. Acad. Pol. U. Sc. Math, et Nat., Ser. A.
Tokarski J. 1958. Nowoczesne metody badań minerałów glebowych. Roczn. Gleboznawcze, Kraków, dodat. do T. VII.
Wondrausch J. 1951. Badania nad znalezieniem szybkiej metody do oznaczania fosforu i potasu w glebach wraz z zastosowaniem jej do celów praktyki rolniczej. Annal. Univers. Curie-Skłodowska, Lublin, 6, 15, Ser. E.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 1

Issue:

3-4

Start page:

221

End page:

283

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: