Object structure
Title:

Gleby gospodarstw stawowych dorzecza Górnej Wisły ; Soils of the fish ponds in the upper basin of river Vistula

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1959

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 281-283

Type of object:

Journal/Article

References:

Bomba Μ. I956. Tworzenie się osadów dennych w stawach rybnych. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 4, 111—126.
Breest F. I925. Über die Beziehungen zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Archiv, f. Hydrobiol., 15, 422—542.
Czubak W. 1957. Właściwy stosunek odżywczy w paszy dla karpi. Roczn. Nauk Roln., 72. B. 2, 199—241.
Filipovič S. Z. 1956. Pogloščenie kolloidov počvami i obrazovanie struktury. Počvov. 2, 16—25.
Hofmann B. 1958. Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Dinkelsbühler Teichwirtschaft. Archiv. Fischereiwiss., 1. Beiheft.
Książkiewicz Μ. 1935. Utwory czwartorzędowe pogórza cieszyńskiego. PAU, Wydawnictwa Śląskie, Prace geolog., Kraków, 2.
Kukucz J. 1929. Zasłużeni działacze na polu rybactwa. Przegl. Ryb. 12. 736—761.
Musiał L., Turoboyski L. i in. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania. Polskie Arch. Hydrobiol., 4(17), 221—250.
Musierowicz A. 1949. Skład mechaniczny gleb i metody analizy mechanicznej, Warszawa.
Nasch V. E., Marschall C. E. 1956. The surface reactions of silicate minerals, part. I, the reactions of feldspar surfaces with acidic solutions. Research Bull. Univer. Missouri. 613.
Němec A., Fastrowa J. 1944. Die Nährstoffgehalte der Teichwässer und Teichböden in Beziehung zu den natürlichen Zuwächsen der Fische. Zeitschr. Fisch. 39, 484—518.
Ohle W. 1937. Kolloidgele als Nährstofregulatoren der Gewässer. Naturwiss, 25, H. 28.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 1956. Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Rocz. Nauk Roln. Monograf., 74—D.
Schäperclaus W. 1955. Bedeutung und Behandlung des Teichbodens in der Karpfenteichwirtschaft. Deutsche Fisch. Ztg., 7—8.
Schillak R. 1958. Oznaczanie pH w glebach, Rocz. Gleboznawcze, Kraków. Dodat. do VII t.
Stangenberg Μ. 1936. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P. ser. A, 19.
Stangenberg Μ. 1937. Zur hydrochemie der Tatraseen. Verhandl. Intern. Ver. theoret. angew. Limnol., 7, 2, 33.
Stangenberg Μ. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P. Ser. A, 31.
Stangenberg Μ. 1938. Warunki produkcji w stawach I, Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P., Ser. A, 34.
Stangenberg Μ. 1949. Nitrogen and carbon in the botton deposits of lakes and in the soils under carpponds. Verhandl. Inter. Ver. theoret. angew. Limnol., 10, 422—437.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Polskie Arch. Hydrobiol. 4(17), 290—359.
Starmach K. 1956. Hodowla ryb stawowych, rozdz. II, Staw jako środowisko hodowlane. Warszawa.
Strzemski Μ. 1955. Problem bonitacji gleb podwodnych zbiorników śródlądowych, oraz zagadnienie bonitacji stawów. Gospodarka Rybna. 1 (64).
Tokarski J. 1939. Über eine planimetrische Metode der Analize der kristallinen Gesteine. Bull. Acad. Pol.
Tokarski J. 1953. Principles of the thermal analysis of soils. Bull. Acad. Pol. U. Sc. Math, et Nat., Ser. A.
Tokarski J. 1958. Nowoczesne metody badań minerałów glebowych. Roczn. Gleboznawcze, Kraków, dodat. do T. VII.
Wondrausch J. 1951. Badania nad znalezieniem szybkiej metody do oznaczania fosforu i potasu w glebach wraz z zastosowaniem jej do celów praktyki rolniczej. Annal. Univers. Curie-Skłodowska, Lublin, 6, 15, Ser. E.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 1

Issue:

3-4

Start page:

221

End page:

283

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: