Object structure
Title:

Skład chemiczny wody stawów na terenach piaszczystych ; The chemical composition of the water of ponds in sandy terrains

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1967

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 127

Type of object:

Journal/Article

References:

Christ W., Koeding J. 1954. Zur titrimetrischen Härtebestimmung mit dem Dinatriumsaltz der Äthylendiamintetraessigsäure. Wasserwirtsch.-Wassertechn., 4, 171.
Danielewski S. 1962. Obserwacje nad składem chemicznym wody stawów w Żabieńcu. Rocz. Nauk Roln., 81-B-2, 275—289.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, Państw. Zakł. Wyd. Lek.
Konior K. 1946. Geologia okolicy Tarnowa. Rocz. UMCS, B, 1, 3—61.
Koter M. i inni 1963. Zawartość siarki i węgla w niektórych frakcjach próch- nicznych gleb torfowych. Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie, 16, 2, 347—-60.
Musierowicz A. 1956. Gleboznawstwo ogólne. Warszawa, PWRiL.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pasternak K. 1962. Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 277—299.
Pasternak K. 1965. Gleby stawowe wytworzone z utworów pyłowych, Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Standard Methods for the Examination of Water, Sewage and Industrial Wastes, 1955. New York, APHA.
Stangenberg M. 1938. Warunki produkcji w stawach. I. Skład chemiczny wody w stawach. IBLP. Ser. A, 34.
Stangenberg-Oporowska K. 1961. Studia nad chemizmem wód stawów karpiowych w Miliczu. Pol. Arch. Hydrobiol., 9, 37—157.
Tabisz J., Turoboyski L., Kudela W. 1965. Stan zanieczyszczenia wody rzeki Pszczynki z Korzenicą. Opracowanie syntetyczne IGW, Stan zanieczyszczenia rzek w Polsce. Warszawa, Arkady, 37—39.
Wróbel S. 1963. Skład chemiczny wody niektórych stawów województwa kieleckiego. Acta Hydrobiol., 5, 2—3, 215—227.
Wróbel S. 1965. Skład chemiczny wody stawów południowej Polski. Acta Hydrobiol., 7, 4, 303—316.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 9

Issue:

1-2

Start page:

111

End page:

127

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: