Object structure
Title:

Osady denne zanieczyszczonego zbiornika zaporowego w Otmuchowie ; Bottom sediments of the polluted dam reservoir at Otmuchów

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 389-390

Type of object:

Journal/Article

References:

Gańczarczyk J. 1955. Ścieki z fabryk celulozy siarczynowej. Gaz, Woda i Tech. Sanit., 4, 117—118.
Januszkiewicz T., Jakubowska L. 1963. Jezioro Klasztorne w Kartuzach — studium hydrochemiczne. Pol. Archiw. Hydrobiol., 11(24), 3, 275—325.
Kołaczkowski S., Bierwagen H. 1960. Gospodarka wodno-ściekowa cukrowni. Gazeta Cukrownicza, 62, 5, 131—141.
Kołaczkowski S., Prais B. 1965. Rzeka Nysa Kłodzka i jej dopływy, Stan zanieczyszczenia rzek w Polsce. Warszawa, Wyd. Arkady.
Kysela A. 1968. Ocena makrofauny dennej zbiornika Otmuchowskiego (maszynopis). Materiały Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie.
Lewkowicz S. 1969. Zmiany chemiczne w wodzie i dnie stawów zalewanych rozcieńczonymi ściekami cukrowniczymi. Materiały Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie.
Liebmann H. 1962. Handbuch der Frischwasser und Abwasserbiologie, 1, München, R. Oldenbourg Ver.
Mossewitsch N. A., Gussew A. G. 1958. Der Einfluss der Abwässer von Holzverarbeitungswerken auf Gewässer und Wasserorganismen. Verh. Inter. Ver. Lim- nol„ 13, 525—532.
Nriagu J. O. 1968. Sulfur metabolizm and sedimentary environment: Lake Mendoga, Wisconsin. Limnology and Oceanogr., 13, 3, 430—439.
Pasternak K. 1966. Chemische Zusammensetzung eines Teichwassers, welches durch Abwässer von Kohlengruben verunreinigt ist. Acta Hydrobiol., 8, 1, 79—85.
Pasternak K. 1969. The properties of sediments of the dam reservoir at Porąbka. Acta Hydrobiol., 11, 3, 361—376.
Pasternak K. 1969. Stan zamulenia i właściwości osadów dennych zbiornika zaporowego w Rożnowie (maszynopis).
Reniger A. 1955. Erozja gleb na terenie podgórskim w obrębie zlewni potoku Łukowica. Rocz. Nauk. Rol., 71-F-l, 149—210.
Reniger A. 1958 (praca zbiorowa). Prace i studia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2, Warszawa, PWN.
Ryhänen R. 1964. Beobachtungen über „Humuskolloide" in angewandter Limnologie. Verh. Internat. Verein. Limnol., 15, 276—283.
Skopincev B. A., Kryłova L. P. 1955. Rezultaty izučenija niekotorych voprosov dinamiki organičeskogo veščestva v prirodnych vodach. Trudy Vsesojuz. Gidro- biol. Obšč., 6, 38-45.
Stangenberg M. 1964. Opinia w sprawie odszkodowania za śnięcie ryb w zbiorniku Otmuchowskim w zimie 1962/63 (maszynopis). Materiały Okręg. Komisji Arbitrażowej, Wrocław.
Wiśniewski B. 1963. Pomiar zamulenia zbiornika wodnego w Otmuchowie. Prace Inst. Gospod. Wodnej, 2, 1, 11—28.
Wróbel S. 1958. Badania chemiczne wody i osadów zbiornika w Otmuchowie. Ekspertyza dotycząca charakterystyki rybackiej zbiornika (maszynopis).
Wróbel S. 1965. The bottom deposits in dam reservoir at Rożnów and Czchów. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 289—294.
Laboratiorium Badania Wód i Ścieków PWRN w Opolu, 1967. Wyniki analiz chemicznych i biologicznych wody rzeki Nysy Kłodzkiej i zbiornika w Otmuchowie.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 12

Issue:

4

Start page:

377

End page:

390

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: