Object structure
Title:

Wpływ wód zanieczyszczonych ściekami kopalni węgla na właściwości gleby dna stawów karpiowych ; The influence of waters polluted with colliery wastes on the properties of the bottom soil of carp ponds

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1971

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 75-76

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Barnes H. L., Romberger S. B. 1968. Chemical aspect of acid mine drainage. J. Wat. Poll. Cont. Feder., 40. 3, 371—384.
Caldwell A . C. 1966. The oxidation of elemental sulfur in soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 30, 370—372.
Doneen L. D., Henderson D. W. 1960. Quality of irrigation water and chemical and physical properties of soil. 7th Inter. Congress of Soil Sci. Madison-USA, 1 VI-14, 516—522.
Hartman R. T., Brown D. L. 1966. Methane as a constituent of the internal atmosphere of vascular hydrophytes. Limnol. Oceanogr., 11, 1, 109—112.
Hermanowicz W., Dożańska W., Sikorowska C., Kelus J. 1967. Fizyko-chemiczne badania ścieków miejskich i osadów ściekowych, Warszawa, Wyd. Arkady.
Husz G. 1968. Az öntözöviz és as öntözött talajok kěmiai tulajdonságainak öszzefüggése a Chicama-völgy also szakaszában. Agrokémia és Talajtan. 17. 1—2, 157—163.
Kelley W. P. 1963. Use of saline irrigation water. Soil Sci., 95, 385—391.
Nakel E. 1968. Über die Auswirkungen von Stauanlagen auf die Wassergüte. Wasser Wirt. Wasser Techn., 18, 11/12, 397—399.
Niewolak S. 1969. Niewidzialni producenci siarkowodoru w zbiornikach wodnych. Gospod. Ryb., 9, 3—4.
Nriagu J. O. 1968. Sulfur metabolism and sedimentary environment: lake Mendoga Wisconsin. Limnol. Oceanogr. 13, 3, 430—439.
Pasternak K. 1966. Chemische Zusammensetzung eines Teichwassers, welches durch Abwässer von Kohlengruben verunreinigt ist. Acta Hydrobiol., 8, 1, 79—85.
Pasternak K. 1966. Pond soils arising from heavy loam and clay formations. Acta Hydrobiol., 8, 131-155 [in Polish with English summary].
Pasternak K., Gliński J. 1969. Some trace elements in mineral soils of the bottom of ponds. Polish J. of Soil Sci., 2, 1, 15—24.
Pasternak K., Antoniewicz A. 1970. Preliminary investigations on the content of some trace components in surface waters of Southern Poland. Acta Hydrobiol., 12, 2—3, 111—124.
Prowse G. A. 1966. The importance of the chemistry of the water to the production of carp in ponds. Verh. Int. Ver. Limnol., 16, 3, 1263—1284.
Skawina T. 1965. Charakterystyka zmian glebowych wywołanych przez zanieczyszczenie powietrza w górnośląskim okręgu przemysłowym. Zeszyty Nauk. AGH w Krakowie, 155, zeszyt specjał. 12, 233—248.
Sorokin Ju. I. 1968. Mechanizm okislenija serovodoroda v vodoemach i effektivnost inspolzovanija energii dlja biosinteza. Dokł. Akad. Nauk SSSR. 183. 2, 456—459.
Stangenberg M. 1966. Możliwości hodowli ryb w wodach słonych z kopalni węgla kamiennego. Gospod. Wodna, 10, 390—393.
Standard Methods for the Examination of Water, Sewage and Industrial Wastes. 1955. New York, APHA.
Strzyszcz Z. 1965. Wpływ zasolonych wód rzeki Bierawki na zmiany niektórych właściwości chemicznych gleb. Biuletyn 5, Zakład Badań Nauk. GOP-PAN w Zabrzu.
Szczerbowski J. 1953. System produkcyjny Franciszka Malika. Gospod. Rybna, 6, 5—7.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 13

Issue:

1

Start page:

59

End page:

76

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: