Object structure
Title:

Wpływ niektórych fizykochemicznych właściwości wody i osadów dennych rzeki Nidy na rozmieszczenie i liczebność skąposzczetów (Oligochaeta) ; The influence of physico-chemical properties of water and bottom sediments in the River Nida on the distribution and numbers of Oligochaeta

Creator:

Dumnicka, Elżbieta ; Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1978

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 231-232

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Oligochaeta ; Nida

References:

Biesiadka E., Kasprzak K. 1977. An investigation on the macrofauna of the River Warta within the city of Poznań. Acta hydrobiol. 19,2: 109-122.
Bombówna Μ. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów — Hydrochemical characteristics of the River Raba and its tributaries. Acta Hydrobiol., 11, 479—504.
Čekanovskaja O. V. 1962. Vodnye maloščetinkovye červi fauny SSSR. Opredelitel' po Faune SSSR, 78, Moskva, AN SSSR.
Cvetkova L. I. 1972. O roli tubificid v kislorodnom balanse vodoemov. Vodnye maloščetinkovye červi. Vsesojuz. Gidrobiol. Obšč., 17, 118—125.
Dratnal E. 1976. The benthic fauna of the Prądnik stream below an inlet of dairy waste efferents. Arch. Ochr. Środ., 2, 236—270.
Dumnicka E. 1978. Communities of oligochaetes (Oligochaeta) of the River Nida and its tributaries. Acta Hydrobiol., 20, 117-141.
Finogenova N. P. 1968. Maloščetinkovye červi bassejna reki Nevy. Trudy Zool. Inst. AN SSSR, 45, 233—246.
Fomenko N. V. 1972. Ob ekologičeskich gruppach oligochet (Oligochaeta) r. Dnepra. Vodnye maloščetinkovye červi. Vsesojuz. Gidrobiol. Obšč., 17, 94—106.
Gurvič V. et al. 1972. Razvitje mikro- i zoobentosa v zavisimosti ot sostava gruntov. Gidrobiol. Ž., 8, 4, 27—34.
Howen van W. 1975. Aspects of the respiratory physiology and oxygen preferences of four aquatic oligochaetes (Annelida). Zool. Afr., 10, 29—46.
Kasprzak K. 1976. Materiały do fauny skąposzczetów (Oligochaeta) Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy — potok Prądnik-Białucha — Materials to the fauna of Oligocheta of the Ojców National Park and its vicinity — the Prądnik-Białucha stream. Acta Hydrobiol., 18, 277—289.
Kasprzak K. 1976. Badania nad skąposzczetami (Oligochaeta) dolnego biegu rzeki Wełny — Investigations of Oligochaeta of the lower part of Wełna River (Poland). Fragm. Faun., 20, 425—467.
Kasprzak K., Szczęsny B. 1976. Skąposzczety (Oligochaeta) rzeki Raby — Oligochaetes (Oligochaeta) of the River Raba. Acta Hydrobiol., 18, 75—87.
Kownacki A. 1971. Taksoceny Chironomidae potoków polskich Tatr Wysokich (Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts). Acta hydrobiol. 13, 4: 439—464.
Moszyńska Μ. 1962. Skąposzczety — Oligochaeta. Katalog Fauny Polski, 11, 2, Warszawa, PWN.
Nielsen C. O., Christensen B. 1959. The Enchytraeidae — critical revision and taxonomy of European species. Nat. Jutland., 8—9, 1—160.
Oktaba W. 1971. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Warszawa, PWN.
Oleksynowa K. 1966. Materiały do poznania chemizmu wód Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej — Some new data on the chemical composition of the water in the Valley of the River Prądnik and the Valley of Sąspów. Acta Hydrobiol., 8, 275—292.
Pasternak K. 1968. Skład chemiczny wody rzek i potoków o zlewniach zbudowanych z różnych skał i gleb. Acta Hydrobiol., 10, 1—2, 1-25.
Pasternak K. 1969. Wstępne badania nad właściwościami drobnych powierzchniowych osadów dennych rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 505–515.
Pasternak K. 1973. Występowanie i zmienność mikroelementów w wodzie w podłużnym przekroju rzeki Nidy — The occurrence and variability of microelements in the water in the longitudinal section of the river Nida. Acta Hydrobiol., 15, 357—378.
Pasternak K. 1977. Właściwości osadów dennych rzeki Nidy z uwzględnieniem zawartości mikroelementów. (Maszynopis — typescript).
Pasternak K. 1977. Charakter zlewni a chemizm wody rzeki Nidy i jej dopływów. (Maszynopis — typescript).
Srokosz K. 1977. Chironomidae rzeki Nidy i jej dopływów na tle zróżnicowanych czynników środowiska. (Maszynopis — typescript).
Starzecka A. 1977. Wskaźniki bakteriologiczne i chemiczne w ocenie czystości wody, na przykładzie rzeki Nidy i jej dopływów. (Maszynopis — typescript).
Szczęsny B. 1974. The effect of sewage from the town of Krynica on the benthic invertebrates communities of the Kryniczanka stream. Acta Hydrobiol., 16, 1—29.
Wachs B. 1967. Die Oligocheten-Fauna der Fliessgewässer unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen der Tubificiden-Besiedlung und dem Substrat. Arch. Hydrobiol., 63, 310—386.
Wagner G. 1968. Zur Beziehung zwischen der Besiedlungsdichte von Tubificiden und dem Nahrungsangebot im Sediment. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 53, 715—721.
Zelinka Μ. 1962. Wztach zoobenthosu Moravských udolnich nadrzi k chemizmu vody. Scient. Pap. Inst. Chem. Technol., 6, 1, 293—312.
Žadin V. I. 1964. Donnye biocenozy reki Oki i ich izmenenija za 35 let. Zagraznenie i samoočiščenie reki Oki. Trudy Zool. Inst. AN SSSR, 32, 226—288.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 20

Issue:

3

Start page:

215

End page:

232

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: