Object structure
Title:

Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych ; The dragonflies (Odonata) of the River Raba, of some of its tributaries, and of riverine water bodies

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 385

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ważki ; Odonata

References:

Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. 4: 1-39.
Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo Ent. 39, 1: 17–81.
Mielewczyk S. 1970. Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragm. Faun. 16: 1-10.
Mielewczyk S. 1972. Ważki (Odonata) okolic Gniezna. Fragm. Faun. 18: 141-162.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 423-477.
Rymar J. 1936. Przyczynki do fauny ważek (Odonata) Małopolski Zachodniej. Spraw. Kom. Fizjogr. 70: 129-132.
Zaćwilichowski J. 1932. Ważki z okolic Rabki i Zarytego. Spraw. Kom. Fizjogr. 66: 75-76.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

4

Start page:

379

End page:

385

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: