Object structure
Title:

Pluskwiaki (Heteroptera) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych ; Heteroptera of the River Raba, some of its tributaries and riverine reservoirs

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 400

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Pluskwiaki [KABA] ; Heteroptera

References:

Berg K. 1938. Studies on the Bottom Animals of Esrom Lake. Mem. Acad. Royale Sci. Lettr. Danemark, Sect. Sci., 9, 255.
Bombówna Μ. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 11, 479—504.
Grygorowicz J. 1965. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) wód okolic Ośna Lubuskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 16, 27—46.
Krajewski S. 1969. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego. Pol. Pismo Ent., 39, 465—513.
Midak Z. 1965. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gorzowa Wielkopolskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 16, 7—25.
Mielewczyk S. 1963. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gniezna. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 12, 65—83.
Mielewczyk S. 1964. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wód Kotliny Jeleniogórskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 14, 35—57.
Mielewczyk S. 1973. Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych. Acta Hydrobiol., 15, 379—385.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol., 11, 423—477.
Smreczyński S. 1910. Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w r. 1909. Spraw. Kom. Fizyogr., 44, 109—122.
Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragm. Faun., 7, 1—146.
Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi zachodniej i środkowej. Spraw. Kom. Fizyogr., 49, 126—219.
Walton G. A. 1938. The British Species of Micronecta (Corixidae, Hemipt.). Trans. Soc. Brit. Ent., 5, 259—270.
Wróblewski A. 1939. Pluskwiaki różnoskrzydłe wodne (Hemiptera-Heteroptera aquatilia) okolic Poznania. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 4, 107—142.
Wróblewski A. 1958. The Polish species of the genus Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Ann. Zool., 17, 247—381.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

4

Start page:

387

End page:

400

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: