Object structure
Title:

Evaluation of occurrence, density, and biomass of Ephemeroptera in the drainage channel near the village of Turew (Region of Poznań) ; Ocena występowania, zagęszczenia i biomasy larw Ephemeroptera w kanale odwadniającym koło Turwi (region poznański)

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1981

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 373

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Jętki -- larwy [KABA] ; Ephemeroptera

References:

Giziński A. 1961. Fauna denna potoku Trzebiocha — The bottom fauna of Trzebiocha stream. Roczn. Nauk. Roln., D, 93, 339—363.
Jażdżewska T. 1971. Jętki (Ephemeropiera) rzeki Grabi — Mayflies (Ephemeropte- ra) of River Grabia. Pol. Pismo Ent., 41, 243—304.
Landa V. 1969. Jepice — Ephemeroptera. Fauna CSSR, IB, Praha.
Mielewczyk S. 19B1. Ocena występowania, zagęszczenia i biomasy larw jętek (Eehemeroptera) w jeziorze Zbęchy (region poznański). (Manuscript).
Ryszkowski L. 1980. Introduction to the volume "Research on agricultural land scape". Pol. Ecol. Stud., 6, 105—111.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 2. Cykle życiowe. Acta hydrobiol. 17, 4: 319—353.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy — The River Brynica from the point of view of hydrobiology and fishery. Pol. Arch. Hydrobiol., 3, 16, 69—160.
Wielgosz S. 1979. Wpływ ścieków z miasta Olsztyna na zgrupowania bezkręgowców dna rzeki Łyny — The effect of wastes from the town of Olsztyn on invertebrate communities in the bottom of the River Łyna. Acta Hydrobiol., 21, 149—165.
Zelinka M. 1969. Die Eintagsfliegen (Ephemeropiera) in Forellenbächen der Beskiden. I. Abundanz und Biomasse. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis, Biol. 25, 8, 157—168.
Zelinka M. 1979. Einfluss der Verunreinigung auf die Produktion der Ephemeropte- ren eines Forellenbaches — Proceedings of the Second International Conference on Ephemeropiera. Polish Academy of Sciences, Laboratory of Water Biology, August 23—26, 1975, Warszawa—Kraków, pp. 151—157.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 23

Issue:

4

Start page:

363

End page:

373

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: