Object structure
Title:

Evaluation of occurrence, density, and biomass of Ephemeroptera in the drainage channel near the village of Turew (Region of Poznań) ; Ocena występowania, zagęszczenia i biomasy larw Ephemeroptera w kanale odwadniającym koło Turwi (region poznański)

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1981

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 373

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

mayflies ; Ephemeroptera

References:

Giziński A. 1961. Fauna denna potoku Trzebiocha — The bottom fauna of Trzebiocha stream. Roczn. Nauk. Roln., D, 93, 339—363.
Jażdżewska T. 1971. Jętki (Ephemeropiera) rzeki Grabi — Mayflies (Ephemeropte- ra) of River Grabia. Pol. Pismo Ent., 41, 243—304.
Landa V. 1969. Jepice — Ephemeroptera. Fauna CSSR, IB, Praha.
Mielewczyk S. 19B1. Ocena występowania, zagęszczenia i biomasy larw jętek (Eehemeroptera) w jeziorze Zbęchy (region poznański). (Manuscript).
Ryszkowski L. 1980. Introduction to the volume "Research on agricultural land scape". Pol. Ecol. Stud., 6, 105—111.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 2. Cykle życiowe. Acta hydrobiol. 17, 4: 319—353.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy — The River Brynica from the point of view of hydrobiology and fishery. Pol. Arch. Hydrobiol., 3, 16, 69—160.
Wielgosz S. 1979. Wpływ ścieków z miasta Olsztyna na zgrupowania bezkręgowców dna rzeki Łyny — The effect of wastes from the town of Olsztyn on invertebrate communities in the bottom of the River Łyna. Acta Hydrobiol., 21, 149—165.
Zelinka M. 1969. Die Eintagsfliegen (Ephemeropiera) in Forellenbächen der Beskiden. I. Abundanz und Biomasse. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis, Biol. 25, 8, 157—168.
Zelinka M. 1979. Einfluss der Verunreinigung auf die Produktion der Ephemeropte- ren eines Forellenbaches — Proceedings of the Second International Conference on Ephemeropiera. Polish Academy of Sciences, Laboratory of Water Biology, August 23—26, 1975, Warszawa—Kraków, pp. 151—157.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 23

Issue:

4

Start page:

363

End page:

373

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: