Object structure
Title:

Density and biomass of Ephemeroptera larvae in Lake Zbęchy (the Poznań region) ; Zagęszczenie i biomasa larw Ephemeroptera w jeziorze Zbęchy (region poznański)

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1983

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 264-265

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Jętki -- larwy [KABA] ; Ephemeroptera

References:

Giziński A., Kadulski S. 1972. The horizontal differentiation of the bottom fauna in the Gopło Lake. Zesz. Nauk. Uniw. Μ. Kopernika, Pr. Limnol., 7, 57—76.
Giziński A., Toczek-Boruchowa E. 1972. Bottom fauna of the bay part of Gopło Lake. Zesz. Nauk. Uniw. Μ. Kopernika, Pr. Limnol., 7, 77—93.
Giziński A., Tronowska I., Widuto J. 1968 (1967). The bottom fauna of the Lake Jeziorak (Southern Part) and the Lake Płaskie. Zesz. Nauk. Uniw. Μ. Kopernika, Pr. Stacji Limnol. w Iławie, 3, 11—28.
Kajak Z., Dusoge K. 1975. Macrobenthos of Mikołajskie lake. Ekol. Pol., 23, 437—457.
Kardaszewicz Z. 1980. Density and primary production of phytoplankton in Lake Zbęchy and the draining channel (Poznań Region). Pol. Ecol. Stud., 6, 207—219.
Keffermüller Μ. 1960. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski — Investigations on the fauna of Ephemeroptera in Great Poland. Pr. Kom. Biol. PTPN, 19, 8, 1—57 + 15.
Krzyżanek E. 1970. Formation of bottom fauna in the Goczałkowice dam reservoir. Acta Hydrobiol., 12, 399-421.
Ökland J. 1964. The eutrophic lake Borrevann (Norway) — an ecological study on shore and bottom fauna with special reference to gastropods, including a hydrographic survey. Fol. Limnol. Scand., 13, 1—337.
Pieczyńska E. 1972. Ecology of the eulittoral zone of lakes. Ekol. Pol., 20, 637—732. Ryszkowski L., 1980. Introduction to the volume "Research on agricultural landscape". Pol. Ecol. Stud., 6, 105—111.
Rzóska J. 1935. Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich (Jezioro Kierskie i Jezioro Wigierskie) — Oekologische Untersuchungen über die Verbreitung der Litoralfauna zweier polnischen Seen (Kiekrzsee, Wigrysee). Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, Monogr. Jez. Kierskiego, 5, 4 + 1—152.
Rzóska J. 1936. über die Ökologie der Bodenfauna im Seenlitoral. Arch. Hydrobiol. Ryb., 10, 76—172.
Soszka G. J. 1975. The invertebrates on submerged macrophytes in three Masurian lakes. Ekol. Pol., 23, 371—391.
Szumiec J. 1962. Zwierzęta zasiedlające skoszoną roślinność w stawach — Animals living on mowed vegetation in ponds. Acta Hydrobiol., 4, 119—149.
Szumiec J. 1963. Wpływ roślinności wynurzonej i sposobu jej koszenia na faunę denną stawów rybnych — The influence of above-water vegetation and the manner of its mowing on the bottom fauna of fish ponds. Acta Hydrobiol., 5, 315—335.
Tarwid K. 1956. Kryterium Beklemiszewa faunistycznej reprezentatywności prób ilościowych. Ekol. Pol., B, 2, 27—31.
Wolnomiejski N. 1965. Littoral bottom fauna of the Lake Jeziorak Maly. Zesz. Nauk. Uniw. Μ. Kopernika, Pr. Stacji Limnol. w Iławie, 1, 47—63.
Zelinka Μ. 1969. Jepice jako indikátory čistoty vody. In: V. Landa, Jepice — Ephemeroptera. Fauna ČSSR, 18, Praha.
Życzyńska-Bałoniak L. 1980. Dissolved organic matter in water of lake and channel in the agricultural landscape (Wielkopolska Region). Pol. Ecol. Stud., 6, 155—166.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 24

Issue:

3

Start page:

253

End page:

265

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: