Object structure
Title:

Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near the village of Turew (Poznań region) ; Badania ilościiowe nad Odonata, Heteroptera i Coleoptera w kanale odwadniającym koło Turwi (region poznański)

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1984

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 99-100

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Galewski K., Tranda E. 1978. Chrząszcze (Coleoptera). Rodziny: pływakowate (Dytiscidae), flisakowate (Haliplidae), mokrzelicowate (Hygrobiidae), krętakowate (Gyrinidae). Fauna Słodkowodna Polski, 10.
Giziński A. 1961. The bottom fauna of Trzebiocha stream. Roczn. Nauk Roln., D, 93, 339—363.
Iwaszkiewicz Μ. 1964. The course of natural regeneration of ichthyofauna in the section of a stream after an experimental outcatch of fish by electro-fishing. Prace Kom. Nauk Roln., Kom. Nauk Leśn., PTPN, 4, 3, 1—40.
Mielewczyk S. 1966. Larvae of dragonflies (Odonata) in the Great Poland National Park. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. PTPN.
Mielewczyk S. 1970. Die Libellen (Odonata) und Wasserwanzen (Heteroptera) eines Flachmoores bei Gniezno (Woiwodschaft Poznań). Fragm. Faun., 16, 1—10.
Mielewczyk S. 1972. Die Libellen (Odonata) der Umgegend von Gniezno. Fragm. Faun., 18, 141—162.
Mielewczyk S. 1978. Libellen (Odonata) der Pieninen. Fragm. Faun., 22, 265—294.
Mielewczyk S. 1978. Die Wasserwanzen (Heteroptera aquatica et semiaquatica) der Pieninen. Fragm. Faun., 22, 295—336.
Mielewczyk S. 1979. Ein neuer Fundort von Orthetrum brunneum (Fonscolombe) und die Verbreitung der Art in Polen (Anisoptera: Libellulidae). Notul. Odonatol., 1, 4, 59—61.
Ryszkowski L. 1980. Introduction to the volume "Research on agricultural landscape". Pol. Ecol. Stud., 6, 105—111.
Siemińska J. 1956. The River Brynica from the point of view of hydrobiology and fishery. Pol. Arch. Hydrobiol., 3 (16), 69—160.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Wielgosz S. 1979. The effect of wastes from the town of Olsztyn on invertebrate communities in the bottom of the River Łyna. Acta Hydrobiol., 21, 149—165.
Życzyńska-Bałoniak I. 1980. Dissolved organic matter in water of lake and channel in the agricultural landscape (Wielkopolska region). Pol. Ecol. Stud., 6, 155—166.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 25/26

Issue:

1

Start page:

89

End page:

100

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: