Object structure
Title:

Evaluation quantitative des larves d’Odonates dans de petits réservoirs champêtres des environs de Turew (Région de Poznań) ; Ocena ilościowa lart ważek (Odonata) w drobnych zbiornikach śródpolnych w okolicach Turwi (region poznański)

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 193

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ważki ; Odonata

References:

Mielewczyk S. 1984. Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near the village of Turew (Poznań region). Acta Hydrobiol. 25/26, 1: 89-100.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 32

Issue:

1/2

Start page:

187

End page:

193

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

fre

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: